CE-113212-0

Det går inte att ansluta till servern.

Ett fel inträffade vid anslutning till PlayStation™Network.
Försök med följande steg:
 1. Titta på PSN-statussidan för att se om det är något fel på servern eller om underhåll utförs.
 2. Starta om din PlayStation®5 och anslut till Internet via trådburen anslutning om det är möjligt. Konfigurera nätverksinställningarna igen.
 3. Om du använder trådlös anslutning kontrollerar du installationsplatsen. Du kanske behöver placera PS5 närmare routern eller ta bort eventuella föremål som stör anslutningen mellan enheterna.
 4. Stäng av routern och modemet, vänta minst 5 minuter och starta sedan om.
 5. Uppdatera den fasta programvaran på routern. (Kontakta routeråterförsäljaren om du behöver information om hur du uppdaterar.)
 6. Om det är möjligt öppnar du dessa portar. TCP: 80, 443, 3478, 3479, 3480 och UDP: 3478, 3479,49152~65535.
  Behöver du hjälp med portöppning och routerinställningar kontaktar du din Internetleverantör.
 7. I nätverksinställningarna konfigurerar du en statisk IP-adress manuellt för att förbättra den.
 8. Den kanske kan förbättras genom att du ändrar DNS-inställningarna tillfälligt.
  Gå in på DNS-inställningar under Nätverksinställningar, och konfigurera nätverksinställningarna med numret för det offentliga DNS som är fritt och öppet för allmänheten från företag eller organisationer.

  Om ovanstående steg inte löser problemet är linjen troligen tillfälligt upptagen. Vänta ett tag och försök igen senare.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter