Åtgärda CE-118527-4

Det uppstod ett problem med att lösa värdnamnet.

Lösningen av värdnamnet kan ha misslyckats på grund av nätverksanslutningen.

  1. Gå till Inställningar > Nätverk > Anslutningsstatus Testa Internet-anslutning.
    Kontrollera att konsolen är ansluten till internet. Anslut på nytt om det behövs.
  2. Stäng av routern/modemet, vänta minst fem minuter och starta routern/modemet igen.
  3. Om du valde Manuella under Inställningar för IP-adress eller DNS-inställningar när du konfigurerade internetanslutningen kontrollerar du att inställningarna för Primär DNS och Sekundär DNS har angetts korrekt.
  4. Kontakta din internetleverantör för att få information om eventuellt pågående underhåll.
  5. Det här kan vara ett tillfälligt symptom. Vänta några minuter och försök igen.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter