Så här ansluter du din PS5™-eller PS4™-konsol till Internet och PSN

Så här ansluter du din PS5™-eller PS4™-konsol till Internet och PSN

I den här artikeln får du veta hur du upprättar en trådbunden eller trådlös anslutning på en PS5- eller PS4-konsol för att få åtkomst till Internet och PlayStation™Network (PSN).

Välj din PlayStation-konsol för att konfigurera Internetanslutningen för första gången.

Anslut PS5-konsolen till Internet

Om du vill ansluta PlayStation 5-konsolen till Internet med en nätverkskabel (för en trådburen anslutning) går du till Inställningar > Nätverk Inställningar > Konfigurera Internet-anslutning > Konfigurera trådbundet LAN.

 • Om du väljer Anslut och följer instruktionerna på skärmen väljs standardinställningarna.
 • Om du vill justera inställningarna väljer du Avancerade inställningar.
Avancerade inställningar:

Du kan göra följande inställningar manuellt innan du ansluter PS5-konsolen till nätverket:

 • IP-adress
 • DHCP-värdnamn
 • DNS
 • MTU
 • Proxy

Viktigt! Om du inte känner till de här inställningarna kan du be din Internetleverantör eller nätverksadministratör om hjälp.

För att få åtkomst till PlayStation Network måste du logga in med dina kontouppgifter eller skapa ett nytt konto för PSN.

Om du vill ansluta PlayStation 5-konsolen till Internet via Wi-Fi (för en trådlös anslutning) går du till Inställningar > Nätverk > Inställningar > Konfigurera Internet-anslutning.

 • Sparade och identifierade åtkomstpunkter visas. Välj den åtkomstpunkt du vill ansluta till och justera sedan inställningarna. 
 • Om åtkomstpunkten du vill ansluta till inte visas i listan väljer du Konfigurera manuelltoch justerar sedan inställningarna.
 • När du använder en åtkomstpunkt med funktioner för WPS kan välja Konfigurera med WPS för att ansluta i ett par enkla steg. WPS är bara tillgängligt i vissa länder och regioner.
 • Om du vill justera inställningarna ytterligare, t.ex. på grund av att det krävs för din nätverksmiljö, kan du välja din åtkomstpunkt och sedan Avancerade inställningar.
Avancerade inställningar:

Du kan ändra följande inställningar:

 • IP-adress
 • DHCP-värdnamn
 • DNS
 • MTU
 • Proxy

Viktigt! Om du inte känner till de här inställningarna kan du be din Internetleverantör eller nätverksadministratör om hjälp.

Om Wi-Fi-nätverket du vill ansluta PS5-konsolen till är lösenordsskyddat visas en hänglåsikon.

Du måste ange säkerhetskoden för hemnätverket (WPA, WPA2, WEP). Koden hittar du

 • på routerns baksida
 • genom att kontakta din nätverksadministratör
 • genom att kontakta din Internetleverantör.

För att få åtkomst till PlayStation Network måste du logga in med dina kontouppgifter eller skapa ett nytt konto för PSN.

Ansluta PS4-konsolen till Internet

Om du vill ansluta PlayStation 4-systemet till Internet med en nätverkskabel (för en trådburen anslutning) går du till Inställningar > Nätvkerk > Konfigurera Internet-anslutning och väljer Använd en LAN-kabel.

 • Om du väljer Enkel och följer instruktionerna på skärmen väljs standardinställningarna.
 • Om du vill justera inställningarna ytterligare, t.ex. på grund av att det krävs för din nätverksmiljö, kan du välja Anpassad.
Enkla inställningar:

PS4-konsolen identifierar automatiskt ditt nätverk och ansluter till det.

Anpassade inställningar:

Du kan göra följande inställningar manuellt innan du ansluter PS4-konsolen till nätverket:

 • IP-adress
 • DHCP-värdnamn
 • DNS
 • MTU
 • Proxy

Viktigt! Om du inte känner till de här parametrarna väljer du Enkel eller begär att få informationen från din Internetleverantör eller nätverksadministratör.

Om anslutningen upprättas uppmanas du att Testa Internet-anslutning och slutföra installationsprocessen.

Obs! Inloggningen på PlayStation Network kommer att misslyckas när du testar Internetanslutningen. För att få åtkomst till PlayStation Network måste du logga in med dina kontouppgifter. Gå till Inställningar > PlayStation Network/kontohantering > Logga ineller skapa ett nytt konto för PSN.

Om du vill ansluta PlayStation 4-konsolen till Internet via Wi-Fi (för en trådlös anslutning) går du till Inställningar > Nätverk > Konfigurera Internet-anslutning och väljer Använd Wi-Fi.

 • Om du väljer Enkel visas alla sparade och identifierade åtkomstpunkter. 
 • Välj den åtkomstpunkt du vill ansluta till och justera sedan inställningarna. 
 • Om du inte kan se nätverket väljer du Konfigurera manuellt och justerar sedan inställningarna.
 • När du använder en åtkomstpunkt med funktioner för WPS eller AOSS kan du spara åtkomstpunkten i ett par enkla steg. AOSS är bara tillgängligt i vissa länder och regioner.
 • Om du vill justera inställningarna väljer du Använd Wi-Fi > Anpassad.
Enkla inställningar:

PS4-konsolen upptäcker automatiskt alla trådlösa nätverk som är tillgängliga inom dess räckvidd och ansluter automatiskt till det du väljer.

Anpassade inställningar:

PS4-konsolen upptäcker automatiskt alla trådlösa nätverk som är tillgängliga inom dess räckvidd, och när du väljer nätverket du vill ansluta till kan du ändra följande inställningar manuellt:

 • IP-adress
 • DHCP-värdnamn
 • DNS
 • MTU
 • Proxy

Viktigt! Om du inte känner till de här parametrarna väljer du Enkel eller begär att få informationen från din Internetleverantör eller nätverksadministratör.

Om Wi-Fi-nätverket du vill ansluta PS4-konsolen till är lösenordsskyddat visas en hänglåsikon till höger på skärmen.

Du måste ange säkerhetskoden för hemnätverket (WPA, WPA2, WEP). Koden hittar du

 • på routerns baksida
 • genom att kontakta din nätverksadministratör
 • genom att kontakta din Internetleverantör.

Om anslutningen upprättas uppmanas du att Testa Internet-anslutning och slutföra installationsprocessen.

Obs! Inloggningen på PlayStation Network kommer att misslyckas när du testar Internetanslutningen. För att få åtkomst till PlayStation Network måste du logga in med dina kontouppgifter. Gå till Inställningar > PlayStation Network/kontohantering > Logga ineller skapa ett nytt konto för PSN.

Har du problem med att konfigurera din PlayStation-konsol? 

Besök felsökningsverktyget Fix and Connect för att få anslutningslösningar för din PS4 och PS5, eller kontrollera PSN-statusen nedan.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter