Åtgärda CE-117722-0

Det finns ett fel i strömningsanslutningen.

  1. Kontrollera att du är ansluten till internet och utför sedan ett anslutningstest genom att välja Inställningar > Nätverk > Testa Internet-anslutning.
    Om du inte kan ansluta kontrollerar du nätverksinställningarna.
  2. Starta om PlayStation®5-konsolen, anslut till internet via en trådanslutning, om det är möjligt, och konfigurera nätverksinställningarna igen.
  3. När du ansluter trådlöst placerar du PS5®-konsolen så nära routern som möjligt och tar bort allt som kan störa anslutningen mellan enheterna.
  4. Stäng av routern och modemet, vänta minst fem minuter och starta dem igen.
  5. Uppdatera den fasta programvaran på routern. (Kontakta routeråterförsäljaren om du behöver information om hur du uppdaterar.)
  6. Kontrollera om du har tillräckligt med ledigt utrymme på PS5-konsolen för spelet. Om du kan ladda ned det försöker du med det.
  7. Om du vill kontrollera hur mycket ledigt lagringsutrymme du har går du till hemskärmen och väljer Inställningar > Lagring.

Om det inte löser problemet försöker du igen senare.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter