Åtgärda CE-100095-5

Det uppstod ett problem när applikationen startades.

  1. Markera programmet, tryck på alternativknappen och välj Ta bort.
  2. Installera om programmet.
    Se till att konsolen är på under installationen.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter