NP-102946-2

Installera den senaste uppdateringsfilen.

När det här felet visas kan du behöva installera senaste uppdateringsdata:
  1. Anslut PlayStation®5 till Internet och installera den senaste uppdateringsfilen.
  2. Om ett fel inträffar under uppdateringen kontrollerar du om det finns tillräckligt med ledigt utrymme på huvudenheten och om uppdateringen pågår.
  3. Om uppdateringen pågår väntar du tills den är klar.

Om det inte finns tillräckligt med ledigt utrymme tar du bort onödiga data och försöker uppdatera igen.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter