Åtgärda NP-102946-2

Installera den senaste uppdateringsfilen.

Du kan behöva installera senaste uppdateringsdata:

  1. Anslut PlayStation®5-konsolen till internet och installera den senaste uppdateringsfilen.
  1. Om det uppstår ett fel under uppdateringen kontrollerar du om det finns tillräckligt med ledigt utrymme för att ladda ned uppdateringsfilen. Om det inte finns tillräckligt med ledigt utrymme tar du bort onödiga data och försöker uppdatera igen.
  1. Om uppdateringen pågår väntar du tills den är klar.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter