CE-116799-3

Det gick inte att bekräfta ditt abonnemang på PlayStation®Plus.

  1. Kontrollera att konsolen är ansluten till internet och att du är inloggad på PlayStation™Network.
  2. Om du vill kontrollera om ditt abonnemang har upphört att gälla går du till Inställningar > Användare och konton > Konton > Betalning och abonnemang > Abonnemang.
  3. Om du inte har några problem med PlayStation Plus kan felet vara tillfälligt.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter