Åtgärda NW-102468-1

Det uppstod ett problem när PlayStation®5-konsolen skulle anslutas till nätverket.

  1. Starta om PS5®-konsolen.
  2. Om du använder trådlös anslutning ska du placera PS5-konsolen närmare routern och ta bort allt som kan störa anslutningen.
  3. Stäng av routern, vänta minst 5 minuter och starta sedan om.
  4. Anslut om möjligt till internet via en trådanslutning.
  5. Om du använder flera NAT-routrar ska du ta bort dem.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter