Åtgärda WS-116486-6

Ett problem inträffade vid anslutningen till servern.

  1. Kontrollera statussidan för PlayStation™Network.
  2. Stäng av routern, vänta minst 5 minuter och starta sedan om.
  3. Om flera enheter är anslutna till samma nätverk stänger du av dem och försöker igen.
  4. Det här kan vara ett tillfälligt fel. Vänta ett tag innan du försöker igen.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter