NW-102216-2

Ett fel inträffade vid anslutning till PlayStation™Network.

Försök med följande:

 1. Kontrollera PlayStation™Network-statussidan för att se om det finns några nätverksproblem.
 2. Prova att använda en trådbunden anslutning om det är möjligt.
 3. Om du använder trådlös anslutning ska du placera konsolen närmare routern och ta bort allt som kan störa anslutningen mellan enheterna.
 4. Stäng av routern, vänta minst fem minuter och starta sedan om den.
 5. Uppdatera routern till den senaste versionen av den fasta programvaran. Kontakta routeråterförsäljaren om du behöver information om hur du uppdaterar.
 6. Öppna följande portar om det går:
  TCP: 80, 443, 3478, 3479, 3480
  UDP: 3478, 3479, 49152 till 65535.
  Om du vill ha mer information om hur du öppnar portar kontaktar du din internetleverantör.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter