Åtgärda NP-104627-0

PlayStation®5-konsolen förlorade anslutningen till servern.

  1. Försök logga in genom att gå till Inställningar > Användare och konton Konto > Logga in.
  2. Gå till Inställningar > Nätverk > Anslutningsstatus > Testa Internet-anslutning
    Konfigurera om nätverksinställningarna om det behövs.
  3. Stäng av routern, vänta i 5 minuter och starta sedan om den.
  4. Starta om konsolen och anslut till internet med trådanslutning om det är möjligt.
  5. Om du använder trådlös anslutning kan du prova att placera konsolen närmare routern och ta bort allt som kan störa anslutningen mellan enheterna.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter