Åtgärda WS-116489-9

Ett fel inträffade vid anslutning till PlayStation™Network (PSN).

  1. Gå till PSN-statussidan och kontrollera om det finns några problem eller om underhåll pågår.
  2. Stäng av routern eller modemet, vänta minst 5 minuter och starta sedan om routern eller modemet.

Om du fortfarande har problem väntar du och försöker igen senare.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter