Åtgärda SU-101337-5

Om det här felet visas kanske inte din PS5-konsol har startat som den ska.

  1. Stäng av PlayStation®5-konsolen och dra ur strömkabeln. Vänta i fem minuter, sätt i strömkabeln igen och slå sedan på konsolen igen.
  2. Om PS5-konsolen inte startar som den ska startar du den i felsäkert läge och väljer Återställ PS5-systemet (Installera om systemprogramvaran).
  3. Om problemet kvarstår, eller om det inte går att starta enheten i felsäkert läge, kanske konsolen måste repareras. Gå till verktyget PlayStation-reparationer.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter