SU-101337-5

Om det här felet visas kanske inte din PlayStation®5-konsol har startat som den ska. 

Försök med följande:

  1. Stäng av strömmen till PS5-konsolen och dra ur strömkabeln. Vänta i fem minuter, sätt i strömkabeln igen och slå sedan på konsolen igen.
  2. Om PS5-konsolen inte startar som den ska startar du den i felsäkert läge och väljer alternativ 7 Återställ PS5 (installera om systemprogramvaran).
  3. Om problemet kvarstår, eller om det inte går att starta enheten i felsäkert läge, kanske konsolen måste repareras. Gå till verktyget PlayStation-reparationer.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter