Åtgärda WS-116520-5

Ett fel inträffade vid anslutning till servern.

 1. Kontrollera sidan med PlayStation™Network-status.
 2. Starta om PlayStation®5-konsolen och anslut till internet med trådburen anslutning om det är möjligt.
 3. Om du använder trådlös anslutning ska du placera PS5®-konsolen närmare routern och ta bort allt som kan störa anslutningen mellan enheterna.
 4. Stäng av routern, vänta minst 5 minuter och starta sedan om.
 5. Uppdatera routern till den senaste versionen av den fasta programvaran. Kontakta routeråterförsäljaren om du behöver information om hur du uppdaterar.
 6. Öppna följande portar om det går: TCP: 80, 443, 3478, 3479, 3480.
  UDP: 3478, 3479, 49152–65535.
  Om du vill ha mer information om hur du öppnar portar kontaktar du din internetleverantör.
 7. Om ovanstående steg inte löser problemet kan det vara ett tillfälligt problem. Försök igen om några timmar.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter