NW-102655-9

Ett fel inträffade med programmet.

Det här felet kan uppstå på programsidan när det är problem med nätverksanslutningen. Försök med följande:

  1. Kontrollera sidan med PlayStation™Network-status för att se om det är något serverfel eller underhåll pågår.
  2. Starta om PlayStation®5-konsolen.
  3. Utför ett test av internetanslutningen genom att gå till Inställningar > Nätverk > Testa internetanslutning och kontrollera att du är korrekt ansluten till iInternet. Kontrollera och konfigurera även dina nätverksinställningar igen om det behövs.
  4. Stäng av routern, vänta minst 5 minuter och starta sedan om.
  5. Om systemprogramvaran inte är uppdaterad uppdaterar du den till den senaste versionen från Inställningar > System > Systemprogramvara > Uppdatering av systemprogramvara och inställningar. 
  6. Markera programmet, tryck på OPTIONS-knappen på handkontrollen och välj Sök efter uppdatering.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter