CE-106449-4

Ett fel inträffade vid anslutning till servern.

Om det här felet inträffar kan det hända att servern har anslutningsproblem. Prova med följande steg:

  1. Kontrollera sidan med PlayStation™Network-status.
  2. Starta om PlayStation®5-konsolen och anslut till internet med trådburen anslutning om det är möjligt.
  3. Gå till Inställningar > Nätverk > Testa internetanslutning och kontrollera att du är korrekt ansluten till internet. 
  4. Stäng av routern, vänta minst 5 minuter och starta sedan om.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter