NP-102937-2

Du är utloggad från PlayStation™Network.

  1. Gå till Inställningar Användare och konton > >Logga in.  
  2. Om du redan är inloggad går du till Inställningar > Användare och konton > Övrigt > Logga ut. Logga sedan in igen.
  3. Stäng av routern, vänta minst 5 minuter och starta sedan om.
  4. Om du fortfarande har problem kan du använda verktyget PlayStation-reparationer för fler felsökningssteg. 

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter