CE-100006-7

Den externa lagringsenheten kan inte identifieras.

Försök med följande:
  1. Uppdatera systemprogramvaran till den senaste versionen.
  2. Om den externa lagringsenheten inte kan identifieras kopplar du bort den anslutna USB-kabeln och ansluter den igen.
    Om du använder en USB-hubb tar du bort den och ansluter USB-lagringsenheten direkt till PlayStation®5-konsolen.
  3. Den externa lagringsenheten måste formateras om du vill använda den som utökat lagringsutrymme för första gången. Om du vill formatera lagringsenheten som utökat lagringsutrymme går du till Inställningar > Lagring > Utökat lagringsutrymme.
  4. Om du inte kan överföra all data på en gång kan du prova att överföra innehåll individuellt.
  5. Kontrollera om dina speldata kan installeras på ett utökat lagringsutrymme genom att läsa guiden för utökat lagringsutrymme på PS5 nedan.
  6. Det kan finnas problem med den externa lagringsenheten. Försök använda en annan lagringsenhet.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter