Åtgärda NP-103148-7

Det uppstod ett problem när din PlayStation®5-konsol skulle anslutas till internet.

  1. Markera programmet och tryck på Alternativknappen.
  2. Välj Avsluta program för att avsluta programmet helt. Starta sedan om det.
    Spara om möjligt spelet innan du avslutar.
  3. Starta om din PS5®-konsol.
  4. Stäng av routern eller modemet, vänta minst 5 minuter och starta sedan om.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter