WS-116329-2

Inloggnings-ID eller lösenord till PSN överensstämmer inte.

Om du stöter på det här felet kan det hända att det inloggnings-ID eller lösenord till PSN som du angav är felaktigt.

  1. Teckeninmatningen för lösenord är skiftlägeskänslig.
  2. Kontrollera inloggnings-ID och lösenord och prova igen på Inställningar > Användare och konton > Konto.
    För säkerhets skull kan du även kontrollera om du kan logga in från en annan enhet som en dator.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter