CE-105638-3

Aktivering av innehåll misslyckades.

Om det här felet inträffar kan du prova med följande steg:

  1. Starta om PlayStation®5-konsolen.
  2. Utför ett test av internetanslutningen genom att gå till Inställningar > Nätverk > Testa internetanslutning och kontrollera att du är korrekt ansluten till iInternet. Kontrollera och konfigurera även dina nätverksinställningar igen om det behövs.
  3. Stäng av routern, vänta minst 5 minuter och starta sedan om.
  4. Om du använder trådlös anslutning kan du prova att placera PS5-konsolen närmare routern eller ta bort allt som kan störa anslutningen mellan enheterna. Prova även trådanslutning om möjligt.
  5. Problemet kan orsakas av att samma konto används på flera PS5-konsoler samtidigt. Gå till Inställningar > Användare och konton > Övrigt > Konsoldelning och offlinespel och aktivera Konsoldelning och offlinespel
  6. Det här kan vara ett tillfälligt fel. Försök igen om en stund.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter