WS-114241-3

Det gick inte att ansluta till servern.

Försök med följande steg:

  1. Kontrollera sidan med PlayStation™Network-status för att se om det är något serverfel eller om underhåll pågår.
  2. Starta om PlayStation®5-konsolen.
  3. Utför ett test av internetanslutningen genom att gå till Inställningar > Nätverk > Testa internetanslutning och kontrollera att du är korrekt ansluten till iInternet. Kontrollera och konfigurera även dina nätverksinställningar igen om det behövs.
  4. Starta om routern.
  5. Det här kan vara ett tillfälligt fel. Försök igen om en stund.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter