CE-107649-7

Det finns innehåll på den isatta skivan som skiljer sig från installerade data.

Om det här felet inträffar kan skivan som du har satt i innehålla ytterligare data, t.ex. hämtmaterial, eller innehåll som skiljer sig från de data som är installerade på konsolen.

Om du har en annan skiva för samma spel tar du bort spelet och tillhörande program och installerar om med den här skivan.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter