Åtgärda CE-112840-6

Ett fel inträffade vid anslutningen till servern.

Om det här felet inträffar kan det vara problem med servern.

  1. Kontrollera statussidan för PlayStation™Network för att se om det är några problem med servern.
  2. Det här kan vara ett tillfälligt fel. Försök igen om några timmar.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter