CE-109737-7

USB-lagringsenheten kan inte identifieras.

  1. Koppla ur den anslutna USB-kabeln och anslut den igen. Se till att den sitter i ordentligt.
  2. Om du använder en USB-hubb tar du bort den och ansluter USB-lagringsenheten direkt till PlayStation®5-konsolen.
  3. Prova en annan USB-port.
  4. Kontrollera om en annan USB-lagringsenhet kan identifieras.
  5. Om USB-lagringsenheten inte kan identifieras när ett visst program körs tar du bort programmet och installerar om det och försöker sedan igen.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter