CE-109258-5

Det går inte att ansluta till servern.

Om det här felet visas kan anslutningen till servern ha misslyckats och därmed kunde inte licensinformationen för innehållet bekräftas.
  1. Kontrollera statussidan för PlayStation™Network för att se om det finns någon uppdateringsinformation om serverfel eller underhåll.
  2. Starta om PlayStation®5-konsolen.
  3. Stäng av routern och modemet, vänta minst 5 minuter och starta sedan om.
  4. Prova att gå till Inställningar > Användare och konton > Övrigt > Återställ licenser.
  5. Det här problemet kan vara tillfälligt. Försök igen om en stund.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter