Åtgärda PF-205402-3

Det gick inte att ladda ned uppdateringen till din dator.

  1. Kontrollera att datorn är ansluten till internet.

  2. Starta spelet igen och logga sedan in på PlayStation® när du uppmanas till det.

  3. Genomför uppdateringen igen genom att följa instruktionerna på skärmen.

Om problemet kvarstår kan du försöka igen senare.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter