Chybové kódy

Chybové kódy

Podpora PlayStation

Vyhledej svůj chybový kód, nebo procházej níže uvedené chybové kódy.

Řešení chybových kódů na konzoli PlayStation

Zjisti, jak vyřešit chybové kódy na konzolích PlayStation®5 a PlayStation®4.

PS5 Chybový kód WS-116331-5  Přístup do služby PSN byl dočasně zablokován. 

PS5 Chybový kód NP-102946-2  Nainstaluj nejnovější soubor aktualizace. 

PS5 Chybový kód NP-102944-0  Nainstaluj nejnovější systémový software. 

PS5 Chybový kód NP-102945-1  Nainstaluj nejnovější systémový software. 

PS5 Chybový kód CE-108889-4  Nainstaluj nejnovější systémový software. 

PS5 Chybový kód WS-116328-1  Nainstaluj nejnovější systémový software. 

PS5 Chybový kód NP-102947-3  Připojení k internetu je příliš pomalé nebo nestabilní, aby mohla proběhnout aktualizace. 

PS5 Chybový kód WS-116332-6  Přístup z konzole PS5 může být zakázán nebo dočasně nedostupný. 

PS5 Chybový kód WS-116367-4  Přístup do služby PSN byl zablokován.  

PS5 Chybový kód NP-102955-2  Informace o účtu jsou nesprávné. 

PS5 Chybový kód CE-108862-5  Nelze se připojit k serveru. 

PS5 Chybový kód WS-116330-4  Přístup do služby PSN byl dočasně zablokován. 

PS5 Chybový kód CE-108360-8  Zkontroluj stav připojení HD kamery a kamery PS Camera. 

PS5 Chybový kód NW-102265-6  Nelze se připojit k serveru. 

PS5 Chybový kód NW-102261-2  Nelze se připojit k serveru. 

PS5 Chybový kód WV-109144-9  Nelze se připojit k serveru. 

PS5 Chybový kód WV-109166-3  Nelze se připojit k internetu. 

PS5 Chybový kód WV-109145-0  Nelze se připojit k internetu. 

PS5 Chybový kód CE-105799-1  Nelze se připojit k serveru. 

PS5 Chybový kód NW-102315-2  Došlo k chybě komunikace. 

PS5 Chybový kód WS-116420-4  Nelze se připojit k serveru. 

PS5 Chybový kód NW-102308-4  Došlo k chybě komunikace. 

PS5 Chybový kód CE-111161-1  Zkontroluj stav připojení HD kamery a kamery PS Camera. 

PS5 Chybový kód WS-116449-5  Právě probíhá údržba této služby. 

PS5 Chybový kód WS-115019-7  Nelze se připojit k serveru. 

PS5 Chybový kód WS-116521-6  Právě probíhá údržba této služby. 

PS5 Chybový kód NP-103105-0  Právě probíhá údržba této služby. 

PS5 Chybový kód NP-103109-4  Právě probíhá údržba této služby. 

PS5 Chybový kód WV-109153-9  Vypršel časový limit připojení k síti. 

PS5 Chybový kód NP-103111-7  Právě probíhá údržba této služby. 

PS5 Chybový kód NP-103117-3  Právě probíhá údržba této služby. 

PS5 Chybový kód CE-117722-0  Došlo k chybě streamovacího připojení. 

PS5 Chybový kód WS-115195-2  Nelze se připojit k serveru. 

PS5 Chybový kód WS-116439-4  Nelze se připojit k serveru. 

PS5 Chybový kód NW-102650-4  Nelze se připojit k serveru. 

PS5 Chybový kód CE-113212-0  Nelze se připojit k serveru. 

PS5 Chybový kód WV-109146-1  Nelze se připojit k serveru. 

PS5 Chybový kód NW-102417-5  Vypršel časový limit připojení k síti. 

PS5 Chybový kód CE-107520-5  Nainstaluj nejnovější systémový software. 

PS5 Chybový kód WS-116522-7  Aktualizace systémového softwaru selhala. 

PS5 Chybový kód CE-110538-8  Čtení disku Blu-ray se nezdařilo. 

PS5 Chybový kód WS-117224-7  Mohl nastat problém s nastavováním dvoustupňového ověřování. 

PS5 Chybový kód WS-117176-3  Může být problém v nastavení dvoustupňového ověřování.  

PS5 Chybový kód CE-108255-1  Došlo k chybě aplikace. 

PS5 Chybový kód CE-100028-1  Na disku SSD není dostatek volného místa. 

PS5 Chybový kód CE-112069-9  Při přenosu dat po síti došlo k chybě. 

PS5 Chybový kód CE-108262-9  Při čtení systémového softwaru nebo dat patrně došlo k problému. 

PS5 Chybový kód E2-8223b400  Nelze se připojit k serveru. 

PS5 Chybový kód E2-8223b089  Nelze se připojit k serveru. 

PS5 Chybový kód CE-107649-7  Vložený disk obsahuje obsah, který se liší od instalovaných dat. 

PS5 Chybový kód CE-100005-6  Při čtení disku došlo k problému. 

PS5 Chybový kód WS-116329-2  Přihlašovací ID nebo heslo do služby PSN neodpovídá. 

PS5 Chybový kód CE-106485-4  Při čtení systémového softwaru nebo dat patrně došlo k problému. 

PS5 Chybový kód CE-100002-3  Aktualizace aplikace se nezdařila. 

PS5 Chybový kód CE-112839-4  Při připojování ke službě PlayStation™Network došlo k chybě. 

PS5 Chybový kód CE-107938-8  Aktualizace aplikace se nezdařila. 

PS5 Chybový kód CE-112841-7  Nejsi přihlášen. 

PS5 Chybový kód SU-101495-0  Tento kód značí, že je systém aktuální. 

PS5 Chybový kód CE-100096-6  Při načítání aplikace došlo k problému. 

PS5 Chybový kód CE-107857-8  Při načítání aplikace došlo k problému. 

PS5 Chybový kód CE-100006-7  Externí úložnou jednotku nelze rozpoznat. 

PS5 Chybový kód NP-102937-2  Jsi odhlášen ze služby PlayStation™Network 

PS5 Chybový kód CE-109737-7  Úložné zařízení USB nelze rozpoznat. 

PS5 Chybový kód SU-101193-5  Aktualizuj systémový software na nejnovější verzi. 

PS5 Chybový kód CE-113227-6  Došlo k chybě. 

PS5 Chybový kód CE-100008-9  Došlo k chybě. 

PS5 Chybový kód CE-113511-2  Došlo k chybě. 

PS5 Chybový kód NP-103028-4  Při přihlašování došlo k problému. 

PS5 Chybový kód NP-104433-5  Patrně dochází k problému se stavem přihlášení. 

PS5 Chybový kód CE-105771-1  Došlo k chybě. 

PS5 Chybový kód CE-110555-7  Disk není možné přečíst. 

PS5 Chybový kód CE-100022-5  Došlo k chybě. 

PS5 Chybový kód NP-103539-1  Nelze se připojit k serveru.  

PS5 Chybový kód E2-817B122B  Nelze se připojit k serveru. 

PS5 Chybový kód CE-105841-9  Došlo k chybě aplikace. 

PS5 Chybový kód CE-110551-3  Čtení disku se nezdařilo. 

PS5 Chybový kód CE-107750-0  Došlo k systémové chybě. 

PS5 Chybový kód NP-102943-9  Tento uživatel nemůže danou aplikaci spustit. 

PS5 Chybový kód NP-103047-5  Nelze se připojit k serveru. 

PS5 Chybový kód WS-116518-2  Interní chyba. 

PS5 Chybový kód NP-103172-4  Chyba připojení k síti. 

PS5 Chybový kód NP-103019-4  Chyba aplikace. 

PS5 Chybový kód CE-110552-4  Čtení disku se nezdařilo. 

PS5 Chybový kód CE-106444-9  Během připojování ke službě PSN došlo k chybě. 

PS5 Chybový kód CE-106439-3  Během spuštění aplikace došlo k chybě.  

PS5 Chybový kód WS-116414-7  Došlo k chybě připojení k síti. 

PS5 Chybový kód WS-114241-3  Při připojování k serveru došlo k chybě. 

PS5 Chybový kód NW-102655-9  Došlo k chybě aplikace. 

PS5 Chybový kód CE-107527-2  Instalace se nezdařila. 

PS5 Chybový kód CE-110032-7  Online ID ve službě PSN není správné. 

PS5 Chybový kód CE-106449-4  Při připojování k serveru došlo k chybě. 

PS5 Chybový kód WS-114298-5  Možná nejsi online. 

PS5 Chybový kód CE-105638-3  Aktivace obsahu se nezdařila. 

PS5 Chybový kód NP-104303-1  Došlo k problému při komunikaci se serverem. 

PS5 Chybový kód NP-104291-7  Došlo k chybě, protože není možné ověřit licenci obsahu. 

PS5 Chybový kód CE-107255-0  Tvé předplatné služby PlayStation Plus nelze ověřit. 

PS5 Chybový kód CE-109258-5  Nelze se připojit k serveru.  

PS5 Chybový kód CE-107622-8  Nepodařilo se spustit aplikaci. 

PS5 Chybový kód WS-116483-3  Došlo k problému s připojením k serveru. 

PS5 Chybový kód CE-107872-5  Na úložišti konzole není dostatek volného místa.  

PS5 Chybový kód SU-101337-5  Pokud se zobrazí tato chyba, konzole PS5 se pravděpodobně nespustila správně. 

PS5 Chybový kód NW-102216-2  Během připojování ke službě PSN došlo k chybě. 

PS5 Chybový kód CE-118446-4  Došlo k problému s aktualizací systému. 

PS5 Chybový kód CE-112988-9  Tento obsah nelze zakoupit.  

PS5 Chybový kód CE-107863-5  Došlo k chybě připojení k síti. 

PS5 Chybový kód CE-116799-3  Tvé předplatné služby PlayStation®Plus nelze ověřit. 

PS5 Chybový kód CE-109245-1  Licenční informace obsahu nelze ověřit. 

PS5 Chybový kód WS-116486-6  Došlo k potížím s připojením k serveru. 

PS5 Chybový kód CE-100095-5  Při spouštění aplikace došlo k problému. 

PS5 Chybový kód CE-118415-0  Může být nutné ověření tvého předplatného. 

PS5 Chybový kód NP-103191-5  Připojení online selhalo. 

PS5 Chybový kód NW-102379-2  Při připojování ke službě PlayStation™Network došlo k chybě. 

PS5 Chybový kód CE-109503-8  Během připojování ke službě PlayStation™Network se vyskytla chyba. 

PS5 Chybový kód CE-113338-9  Při aktualizaci systémového softwaru konzole PS5 došlo k chybě. 

PS5 Chybový kód CE-106487-6  Došlo k problému při stahování a instalaci obsahu. 

PS5 Chybový kód WS-116489-9  Došlo k chybě připojení ke službě PSN z konzole PS5. 

PS5 Chybový kód WS-113947-5  Zkontroluj správnost údajů o svém zaregistrovaném způsobu platby. 

PS5 Chybový kód CE-108863-6  Konzoli PlayStation®5 nelze připojit k serveru. 

PS5 Chybový kód CE-100009-0  Došlo k problému se souborem aktualizace. 

PS5 Chybový kód CE-117740-0  Patrně došlo k problému s aplikací. 

PS5 Chybový kód CE-118866-0  Došlo k chybě během aktualizace aplikace. 

PS5 Chybový kód CE-119224-9  Došlo k chybě při aktualizaci softwaru zařízení ovladače PS VR2 Sense. 

PS5 Chybový kód CE-108877-1  Při připojování k serveru došlo k chybě. 

PS5 Chybový kód SU-101312-8  Jednotka disků Blu-ray Disc neexistuje. 

PS5 Chybový kód NP-104627-0  Konzole PlayStation®5 ztratila spojení se serverem. 

PS5 Chybový kód CE-112840-6  Došlo k problému s připojením k serveru. 

PS5 Chybový kód CE-118527-4  Došlo k problému při rozlišování názvu. 

PS5 Chybový kód NW-102468-1  Během připojování konzole PlayStation®5 k síti došlo k problému. 

PS5 Chybový kód CE-107891-6  Obsah se na konzoli PlayStation® 5 neinstaluje správně. 

PS5 Chybový kód WS-116520-5  Při připojování k serveru došlo k chybě. 

PS5 Chybový kód CE-109573-5   Při spouštění hry na konzoli PlayStation®5 došlo k chybě. 

PS5 Chybový kód NP-103148-7  Během připojování konzole PlayStation®5 k internetu došlo k problému. 

PS4 Chybový kód CE-34878-0  Došlo k chybě aplikace. 

PS4 Chybový kód CE-33984-7  Při pokusu o získání adresy IP vypršel časový limit testu připojení. 

PS4 Chybový kód CE-35451-8  Při připojování k serveru došlo k chybě. 

PS4 Chybový kód CE-35239-2  K používání síťových funkcí je nutná aktualizace systémového softwaru konzole PlayStation®4. 

PS4 Chybový kód NW-31250-1  Interní chyba serveru. Při připojování k serveru došlo k chybě. 

PS4 Chybový kód NP-31730-4  Během připojování ke službě PlayStation™Network se vyskytla chyba. 

PS4 Chybový kód NW-31205-1  Síťové připojení je nestabilní nebo příliš slabé, než aby mohlo být navázáno spojení se serverem služby PlayStation™Network. 

PS4 Chybový kód CE-36329-3  Došlo k chybě systémového softwaru. 

PS4 Chybový kód NP-31928-3  Připojení k síti se nezdařilo. 

PS4 Chybový kód NP-39225-1  Došlo k problému s připojením k internetu na konzoli PlayStation®4. 

PS4 Chybový kód WS-37501-6  Interní chyba serveru. Při připojování k serveru došlo k chybě. 

PS4 Chybový kód WV-33917-3  An error occurred due to too many redirects. 

PS4 Chybový kód NP-31739-3  Stahování nejnovějšího souboru aktualizace stále probíhá. Aby bylo možné funkci použít, je potřeba nainstalovat tento soubor aktualizace. 

PS4 Chybový kód CE-33937-5  Není možné použít tento obsah. Pokud chceš používat tento obsah, kup si ho v obchodě PlayStation™Store. 

PS4 Chybový kód CE-32883-4  Došlo k interní chybě. 

PS4 Chybový kód CE-30005-8  Při přístupu na pevný disk („HDD“) nebo disk Blu-ray / DVD došlo k chybě. 

PS4 Chybový kód NW-31194-8  Došlo k problému s připojením k internetu na konzoli PlayStation®4. 

PS4 Chybový kód CE-33950-0  Nelze se připojit k serveru za účelem ověření licence. 

PS4 Chybový kód CE-38706-4  Nelze se připojit k serveru. 

PS4 Chybový kód NW-31294-9  Překročení časového limitu připojení z důvodu nestability bezdrátového připojení. 

PS4 Chybový kód NW-31297-2  Nelze se připojit k bezdrátové síti. 

PS4 Chybový kód NW-31247-7  Vypršel časový limit připojení k síti. 

PS4 Chybový kód NP-31980-1  Relace je naplněna. 

PS4 Chybový kód NP-34924-2  Není možné zkontrolovat nejnovější aktualizace pro tuto aplikaci. Připojení k síti může být nestabilní. 

PS4 Chybový kód CE-39984-3  Konzole PlayStation®4 získala IP adresu, ale nemůže se připojit k internetu. 

PS4 Chybový kód E-8200012C  Údaje o kreditní či debetní kartě jsou neplatné. 

PS4 Chybový kód CE-37704-1  Stahování bylo zrušeno, protože na pevném disku (HDD) není dostatek místa. 

PS4 Chybový kód SU-30645-8  Konzole PlayStation®4 nerozpoznala soubor aktualizace systémového softwaru. 

PS4 Chybový kód WV-33907-2  K serveru se nepodařilo připojit v časovém limitu. Připojení může být zahlcené nebo dočasně nestabilní. 

PS4 Chybový kód NW-31456-9  Chyba připojení. 

PS4 Chybový kód NW-31253-4  Došlo k chybě sítě. Odezva ze serveru DNS je zpožděná nebo nestabilní. 

PS4 Chybový kód NW-31201-7  Připojení k síti se nezdařilo. 

PS4 Chybový kód CE-34305-5  Nepodařilo se načíst informace z pevného disku (HDD) 

PS4 Chybový kód CE-32869-8  Aplikaci se nepodařilo spustit, protože informace jsou neplatné. Databáze je pravděpodobně částečně poškozená. 

PS4 Chybový kód CE-32894-6  Spojení se serverem bylo ztraceno. Mohl nastat problém při připojování k síti nebo jsou služba PlayStation™Network nebo server poskytovatele služby dočasně zaneprázdněny. 

PS4 Chybový kód CE-37700-7  Stahování bylo zrušeno, protože obsah není v obchodě PlayStation Store dostupný. 

PS4 Chybový kód NP-36006-5  Data tvých trofejí mohou být poškozená. 

PS4 Chybový kód E-8200002E  Kreditní karta v evidenci není platná 

PS4 Chybový kód NW-31374-8  Časový limit připojení vypršel 

PS4 Chybový kód E-82000113  Nelze uplatnit kupon s kódem 

PS4 Chybový kód CE-34861-2  Došlo k chybě sítě. 

PS4 Chybový kód E-82000134  Tento produkt či obsah nejsou pro zemi/oblast tvého účtu dostupné. 

PS4 Chybový kód WC-40360-3  Problém s obchodem PlayStation™Store. 

PS4 Chybový kód WC-40371-5  Kód poukázky, který jsi zadal, není platný. 

PS4 Chybový kód E-82000171  Kreditní karta v evidenci není platná. 

PS4 Chybový kód NP-37667-9  Připojení ke službě Share Play se ztratilo, protože připojení k síti přestalo být stabilní. 

PS4 Chybový kód CE-33992-6  Chyba testu připojení k internetu. 

PS4 Chybový kód NW-31295-0  Nelze se připojit k síti Wi-Fi. Síla signálu Wi-Fi může být příliš slabá. 

PS4 Chybový kód E-82021088  Kreditní karta, kterou jsi zkoušel zaregistrovat, je již přiřazená ke tvému účtu. 

PS4 Chybový kód NP-31736-0  Aplikace se pokouší připojit k uživateli, který se odhlásil. 

PS4 Chybový kód E-82000133  Platnost kuponu s kódem, který jsi zadal, již vypršela, nebo kupon zatím není dostupný. 

PS4 Chybový kód NP-34994-9  Došlo k chybě aplikace Parta. 

PS4 Chybový kód E-82000054  Zadaná kreditní karta je neplatná. 

PS4 Chybový kód E-82021054  Zadaná kreditní karta je neplatná. 

PS4 Chybový kód E-8200012F  The voucher code you entered is not valid. 

PS4 Chybový kód CE-36275-3  Nepodařilo se odeslat komentář k vysílání. 

PS4 Chybový kód CE-38612-0  Data aplikace na pevném disku (HDD) jsou s největší pravděpodobností částečně poškozená. 

PS4 Chybový kód E-82000000  Undefined application error. 

PS4 Chybový kód NP-34957-8  Chyba komunikace se serverem. 

PS4 Chybový kód NP-37637-6  Nainstaluj nejnovější systémový software. 

PS4 Chybový kód NP-34993-8  Nelze se připojit k serveru. 

PS4 Chybový kód CE-37732-2  Stažený soubor se do systému nenainstaloval správně. Pravděpodobně se data během stahování poškodila. 

PS4 Chybový kód NP-31801-3  An error occurred while using PSN functions. 

PS4 Chybový kód CE-38604-1  Aplikaci nelze stáhnout, protože je již nainstalována verze tohoto titulu z disku. 

PS4 Chybový kód CE-36485-6  Úložné zařízení USB nelze rozpoznat. 

PS4 Chybový kód WC-40365-8  Tuto položku nelze přidat do košíku. Celková hodnota položek v košíku dosáhla limitu. 

PS4 Chybový kód CE-36249-4  Tento obsah nelze stáhnout. Ještě nenastalo datum pro stažení. 

PS4 Chybový kód CE-32930-7  Stažená data na pevném disku (HDD) jsou pravděpodobně poškozená. 

PS4 Chybový kód CE-35413-6  Kód PIN pro aplikaci Remote Play je nesprávný. 

PS4 Chybový kód NP-35000-8  Probíhá údržba služby PSN. 

PS4 Chybový kód NW-31254-5  Došlo k chybě sítě. Odezva ze serveru DNS je zpožděná nebo nestabilní. 

PS4 Chybový kód NP-37680-4  Kreditní karta v evidenci není platná. 

PS4 Chybový kód CE-33126-5  Není možné pokračovat ve vysílání. Texty nebo nastavení spojené s tímto kanálem možná nejsou platné. 

PS4 Chybový kód E-82000002  Nelze se připojit k serveru služby PSN. 

PS4 Chybový kód CE-32921-7  Systém nedokáže přečíst disk. 

PS4 Chybový kód CE-32951-0  Došlo k problému připojení k síti. 

PS4 Chybový kód CE-32937-4  Stahování dat se nezdařilo. 

PS4 Chybový kód CE-34867-8  Byl vložen jiný disk. 

PS4 Chybový kód NP-31735-9  Tuto funkci nelze přehrát kvůli věkovému omezení. 

PS4 Chybový kód CE-38702-0  Nelze načíst informace ze serveru. Může docházet k problémům s připojením k síti nebo internetu. 

PS4 Chybový kód WC-40378-2  Učinil jsi příliš mnoho pokusů v krátkém čase. 

PS4 Chybový kód E-820001F7  K serveru se nepodařilo připojit (chyba HTTP 503). 

PS4 Chybový kód NP-33318-8  Připojení ke službě Share Play se ztratilo, protože připojení k síti přestalo být stabilní. 

PS4 Chybový kód WC-40330-0  Timeout error. 

PS4 Chybový kód WC-40343-4  Údaje o kreditní nebo debetní kartě uložené na tvém účtu jsou neplatné. 

PS4 Chybový kód WC-40375-9  Kupon s kódem, který jsi zadal, buď zatím není aktivní, nebo mu vypršela platnost. 

PS4 Chybový kód WC-40349-0  Kreditní karta v evidenci není platná. 

PS4 Chybový kód WC-40377-1  Nepodařilo se doplnit finanční prostředky do peněženky pomocí kuponu nebo karty PlayStation™Network. 

PS4 Chybový kód WC-40355-7  Problém s doplněním financí na dětský účet. 

PS4 Chybový kód WC-40382-7  Kreditní karta v evidenci není platná. 

PS4 Chybový kód E-80558337  Konzole PlayStation 4 nemůže řádně rozeznat obsah. Registrační údaje obsahu mohou být nesprávné. 

PS4 Chybový kód WS-36782-6  Žádost o přátelství nelze odeslat. 

PS4 Chybový kód E-82000130  The voucher code you have entered is invalid or has not become available yet. 

PS4 Chybový kód E-82000003  Došlo k chybě.  

PS4 Chybový kód CE-33319-9  Není možné nahrát video/screenshot, protože jsi dosáhl limitu služby. 

PS4 Chybový kód CE-37857-0  Konzole PlayStation®4 nerozeznává úložiště USB. 

PS4 Chybový kód WC-40372-6  Kód poukázky, který jsi zadal, je neplatný nebo zatím není dostupný. 

PS4 Chybový kód WS-37504-9  Probíhá údržba služby PlayStation™Network. 

PS4 Chybový kód WV-33899-2  Připojení ke službě PlayStation™Network se nezdařilo. 

PS4 Chybový kód WS-37505-0  Spojení mezi tvou konzolí PlayStation®4 a serverem selhalo. 

PS4 Chybový kód WC-41705-7  K dokončení transakce je nutná platební metoda. 

PS4 Chybový kód CE-33986-9  Chyba testu připojení k internetu. 

PS4 Chybový kód CE-32899-1  Nelze se připojit k serveru. 

PS4 Chybový kód WC-34731-8  Údaje o kreditní kartě jsou neplatné. 

PS4 Chybový kód CE-41521-3  Toto zařízení Bluetooth nelze zaregistrovat. 

PS4 Chybový kód SU-42481-9  Aktualizace systémového softwaru se nezdařila. 

PS4 Chybový kód SU-30746-0  Aktualizace systémového softwaru se nezdařila. 

PS4 Chybový kód WS-37469-9  Připojení k serveru se nezdařilo. 

PS4 Chybový kód E-82000102  Problém s doplněním finančních prostředků na dětský účet 

PS4 Chybový kód NP-31952-0  Vypršel časový limit připojení k síti. 

PS4 Chybový kód CE-30774-1  Aktualizace není možná 

PS4 Chybový kód NP-38551-2  You may have activated a primary PS4 console too many times in a short period. 

PS4 Chybový kód WS-43709-3  Zkontroluj datum ukončení platnosti platební karty. 

PS4 Chybový kód NP-37602-8  Při propojování účtů se vyskytla chyba. 

PS4 Chybový kód E-8210604A  Při platbě došlo k chybě. 

PS4 Chybový kód WS-43689-0  Při platbě došlo k chybě. 

PS4 Chybový kód NP-32224-3  Nepodařilo se připojit ke službě PSN. 

PS4 Chybový kód NW-31473-8  Připojení k serveru se nezdařilo. 

PS4 Chybový kód NP-32470-6  Nepodařilo se připojit ke službě PSN. 

PS4 Chybový kód NW-31175-7  Došlo k chybě při připojování k síti. 

PS4 Chybový kód NW-31204-0  Došlo k chybě při připojování k síti. 

PS4 Chybový kód NW-31251-2  Došlo k chybě při připojování k síti. 

PS4 Chybový kód NW-31308-5  Došlo k chybě při připojování k síti. 

PS4 Chybový kód NW-34345-9  Došlo k chybě při připojování k síti. 

PS4 Chybový kód SU-30625-6  Aktualizace systémového softwaru se nezdařila. 

PS4 Chybový kód NW-31172-4  Připojení k internetu bylo ztraceno. 

PS4 Chybový kód SU-34914-1  Aktualizace se nezdařila. 

PS4 Chybový kód CE-30785-3  V bezpečném režimu nelze rozpoznat úložné zařízení USB. 

PS4 Chybový kód CE-30035-1  Please try again after a while. 

PS4 Chybový kód CE-30022-7  Došlo k interní chybě. 

PS4 Chybový kód SU-30627-8  Došlo k chybě při otevírání datového souboru. 

PS4 Chybový kód CE-30008-1  Při spouštění obsahu došlo k chybě. 

PS4 Chybový kód CE-32809-2  An error occurred while launching the game. 

PS4 Chybový kód CE-30002-5  Data aplikace mohou být poškozená.  

PS4 Chybový kód CE-30006-9  Při přístupu k datům se vyskytla chyba. 

PS4 Chybový kód CE-30028-3  Během čtení ze systémového úložiště nebo čtení uložených dat došlo k chybě. 

PS4 Chybový kód CE-34568-6  Došlo k systémové chybě. 

PS4 Chybový kód CE-34224-5  Došlo k systémové chybě. 

PS4 Chybový kód SU-30638-0  Nebylo možné spustit aktualizaci systémového softwaru. 

PS4 Chybový kód NP-31971-1  Nepodařilo se připojit ke službě PSN. 

PS4 Chybový kód NP-31975-5  Nepodařilo se připojit ke službě PlayStation™Network. 

PS4 Chybový kód CE-32958-7  Data mohou být poškozená. 

PS4 Chybový kód NW-31229-7  Došlo k chybě při připojování k síti. 

PS4 Chybový kód CE-33383-0  Došlo k problému s připojením k síti. 

PS4 Chybový kód NP-37665-7  Chyba aplikace. 

PS4 Chybový kód NP-32167-9  Došlo k chybě při připojování k serveru. 

PS4 Chybový kód CE-30905-7  Proces připojení k zařízení Bluetooth nelze spustit. 

PS4 Chybový kód CE-30012-6  Došlo k interní chybě. 

PS4 Chybový kód NP-32370-5  Uživatel je již zaregistrován. 

PS4 Chybový kód CE-30003-6  Došlo k problému se síťovým připojením.  

PS4 Chybový kód CE-30088-9  Při spouštění hry došlo k chybě.  

PS4 Chybový kód CE-30993-4  Při připojování přes rozhraní Bluetooth došlo k chybě. 

PS4 Chybový kód CE-32539-2  Čtení dat se nezdařilo.  

PS4 Chybový kód CE-33415-6  Došlo k chybě. 

PS4 Chybový kód CE-33678-7  Nemáš nárok na dodatečný obsah. 

PS4 Chybový kód WS-37397-9  Připojení k serveru se nezdařilo. 

PS4 Chybový kód NP-40833-8  Došlo k chybě při připojování k serveru. 

PS4 Chybový kód SU-41350-3  Soubor aktualizace nelze rozpoznat. 

PS4 Chybový kód WC-36551-0  Došlo k chybě komunikace se serverem. 

PS4 Chybový kód CE-32928-4  Stahování bylo zrušeno. 

PS4 Chybový kód NP-34388-6  Registrace účtu se nezdařila. 

PS4 Chybový kód CE-33108-5  Při čtení dat se vyskytla chyba. 

PS4 Chybový kód CE-30001-4  Došlo k chybě. 

PS4 Chybový kód CE-35486-6  Konzole PS4™ nedokáže přečíst disk. Může jít o nepodporovaný formát disku nebo může být disk poškozený. 

PS4 Chybový kód CE-30784-2  Konzoli PlayStation®4 se nepodařilo rozpoznat zařízení USB 

PS4 Chybový kód CE-33096-1  Tato chyba může nastat, pokud dojde k problému při nahrávání dat. 

PS4 Chybový kód CE-33103-0  Nelze sdílet se službami sociálních sítí. 

PS4 Chybový kód CE-33384-1  Došlo k problému se síťovým připojením.  

PS4 Chybový kód NP-32062-3  Data v konzoli jsou možná poškozená. 

PS4 Chybový kód CE-32889-0  Došlo k chybě hry či aplikace. 

PS4 Chybový kód CE-34788-0  Tento soubor aktualizace není možné použít. 

PS4 Chybový kód E-82000028  Údaje o kreditní nebo debetní kartě uložené na tvém účtu jsou neplatné. 

PS4 Chybový kód CE-34335-8  V konzoli PlayStation®4 nebyl zjištěn žádný pevný disk (HDD). 

PS4 Chybový kód CE-33116-4  Došlo k systémové chybě. 

PS4 Chybový kód CE-33676-5  Položka je poškozená nebo ji systém nedokáže zjistit.  

PS4 Chybový kód WC-40383-8  K serveru se nepodařilo připojit (chyba HTTP 503). 

PS4 Chybový kód CE-33945-4  Připojení k serveru selhalo. 

PS4 Chybový kód CE-35489-9  Neplatný region. 

PS4 Chybový kód CE-35406-8  Konzoli PlayStation®Vita se nepodařilo v rámci funkce Remote Play propojit s konzolí PlayStation®4, protože účty na těchto systémech nejsou shodné. 

PS4 Chybový kód CE-33991-5  Připojení k síti se nezdařilo. 

PS4 Chybový kód CE-35287-5  Nelze se připojit k serveru 

PS4 Chybový kód SU-35931-1  Data aktualizace systémového softwaru jsou částečně poškozená. 

PS4 Chybový kód NP-38496-0  Funkci Share Play nelze spustit, protože rychlost nahrávání je nižší než 2 Mb/s.  

PS4 Chybový kód CE-36244-9  Stahování bylo pozastaveno. Stažený obsah je patrně poškozený. 

PS4 Chybový kód SU-30696-4  Aktualizace systémového softwaru se nezdařila. Soubor aktualizace může být poškozený. 

PS4 Chybový kód WS-37337-3  Tvůj účet byl dočasně zablokován. 

PS4 Chybový kód WS-37368-7  Tvůj účet byl zablokován. 

PS4 Chybový kód CE-35340-5  Možná probíhá údržba této služby. Chvilku počkej, než se pokusíš o další přístup ke službě. 

PS4 Chybový kód WS-37313-7  Při propojování tvého účtu ve službě YouTube ke službě PlayStation™Network došlo k chybě. 

PS4 Chybový kód NP-37668-0  Funkce Share Play není dostupná kvůli špatné kvalitě síťového připojení. 

PS4 Chybový kód CE-35327-0  Nelze se připojit k serveru. 

PS4 Chybový kód NP-38497-1  Funkce Share Play má potíže se sítí. Důvodem může být tvá rychlost sítě.  

PS4 Chybový kód WS-36812-0  Není možné se připojit k partě. 

PS4 Chybový kód E-82000168  Nelze se připojit ke službě PlayStation™Network. 

PS4 Chybový kód CE-34544-0  Není možné nalézt informace nutné ke spuštění aplikace. 

PS4 Chybový kód CE-34632-8  Obsah není dostupný 

PS4 Chybový kód E-82000050  Adresa souboru může být neplatná, případně mohlo dojít k neočekávané chybě serveru. 

PS4 Chybový kód E-8200002A  Údaje o kreditní či debetní kartě jsou neplatné. 

PS4 Chybový kód WC-40345-6  Údaje o kreditní či debetní kartě jsou neplatné. 

PS4 Chybový kód E-82000138  Nepodařilo se doplnit finanční prostředky do peněženky pomocí kuponu nebo karty služby PlayStation™Network. 

PS4 Chybový kód CE-33191-7  Vlož do konzole PlayStation®4 správný disk. 

PS4 Chybový kód SU-42118-6  Při aktualizaci systémového softwaru konzole PlayStation®4 došlo k problému. 

PS4 Chybový kód WS-43701-5  Ve tvé peněžence není dostatek financí k nákupu. 

PS4 Chybový kód WC-34737-4  Zkontroluj správnost údajů o své zaregistrované platební metodě. 

PS4 Chybový kód WS-45479-9  Tento kód poukázky již byl využit. 

PS4 Chybový kód CE-41902-6  Připojené úložné zařízení USB není kompatibilní s konzolí PlayStation®4.  

PS4 Chybový kód SU-41333-4  Při aktualizaci systémového softwaru konzole PlayStation®4 došlo k problému. 

PS4 Chybový kód WS-37338-4  Došlo k problému při pokusu o přístup do služby PlayStation™Network (PSN). 

PS4 Chybový kód NP-31866-4  Došlo k problému s uloženými daty v online úložišti. 

PS4 Chybový kód WS-44949-0  Tato akce byla dočasně omezena. 

PS4 Chybový kód WS-44369-6  Ve službě PlayStation™Network možná právě probíhá údržba. 

PS4 Chybový kód CE-42288-4  Během připojování ke službě PlayStation™Network (PSN) se vyskytla chyba. 

PS4 Chybový kód NP-41772-1  Během aktivace primární konzole PlayStation®4 došlo k chybě. 

PS4 Chybový kód NP-46042-6  Některé zadané údaje byly nesprávné. 

PS4 Chybový kód CE-36420-5  Při připojování ke konzoli PS4 přes rozhraní Bluetooth došlo k chybě. 

PS4 Chybový kód WS-45487-8  Tento kód poukázky již byl využit. 

PS4 Chybový kód CE-46062-8  Došlo k chybě aplikace. 

PS4 Chybový kód CE-38605-2  Na tvé konzoli PlayStation®4 selhalo stažení obsahu. 

PS4 Chybový kód WC-34736-3  Zkontroluj správnost údajů o svém zaregistrovaném způsobu platby. 

PS4 Chybový kód SU-30677-3  Aktualizace systémového softwaru konzole PlayStation®4 se nezdařila. 

PS4 Chybový kód NP-37521-8  Při připojování k serveru na konzoli PlayStation®4 došlo k chybě. 

PS4 Chybový kód CE-36418-2  Toto zařízení Bluetooth není podporováno. 

PS4 Chybový kód WS-45480-1  Kód poukázky, který jsi zadal, není platný, protože země/region ve službě PlayStation™Network neodpovídá zemi/regionu kódu. 

PS4 Chybový kód E-8222D405  Nedaří se ti odeslat žádost o přátelství. 

PS4 Chybový kód WS-46332-8  Tvůj obsah služby PlayStation®Plus se nestahuje. 

PS4 Chybový kód NP-34958-9  Hra pro konzoli PlayStation®4, kterou se snažíš spustit, je zamčená. 

Nenašel jsi svůj chybový kód?

Více informací získáš výběrem jedné z možností níže, případně chybový kód vyhledej přímo ve vyhledávacím poli.