NP-102946-2

Nainstaluj nejnovější soubor aktualizace.

Když se zobrazí tato chyba, může být nutné nainstalovat nejnovější data aktualizace:
  1. Připoj konzoli PlayStation®5 k internetu a nainstaluj nejnovější soubor aktualizace.
  2. Pokud při aktualizaci dojde k chybě, zkontroluj, jestli je na hlavní úložné jednotce dostatek volného místa a jestli aktualizace momentálně probíhá.
  3. Pokud aktualizace probíhá, počkej, dokud se nedokončí.

Pokud je nedostatek volného místa, odstraň nepotřebná data a zkus aktualizovat znovu.

Potřebuješ pomoci? 

Kontaktuj naše specialisty podpory