es/ps5/">

Chybové kódy na konzoli PS5

Chybové kódy na konzoli PlayStation®5

Podpora PlayStation

Zkus chybový kód vyhledat, nebo si níže projdi seznam nejběžnějších chybových kódů na konzoli PS5™.

WS-116331-5  Přístup do služby PSN byl dočasně zablokován. 

NP-102946-2 Nainstaluj nejnovější soubor aktualizace. 

NP-102944-0 Nainstaluj nejnovější systémový software. 

NP-102945-1 Nainstaluj nejnovější systémový software. 

CE-108889-4 Nainstaluj nejnovější systémový software. 

WS-116328-1 Nainstaluj nejnovější systémový software. 

WS-115338-1 Nelze se připojit k serveru. 

NP-102947-3 Připojení k internetu je příliš pomalé nebo nestabilní, aby mohla proběhnout aktualizace. 

WS-116332-6 Přístup z konzole PS5 může být zakázán nebo dočasně nedostupný. 

WS-116367-4 Přístup do služby PSN byl zablokován.  

NP-102955-2 Informace o účtu jsou nesprávné. 

CE-108862-5 Nelze se připojit k serveru. 

WS-116330-4 Přístup do služby PSN byl dočasně zablokován. 

CE-108360-8 Zkontroluj stav připojení HD kamery a kamery PS Camera. 

NW-102265-6 Nelze se připojit k serveru. 

NW-102261-2 Nelze se připojit k serveru. 

WV-109144-9 Nelze se připojit k serveru. 

WV-109166-3 Nelze se připojit k internetu. 

WV-109145-0 Nelze se připojit k internetu. 

CE-105799-1 Nelze se připojit k serveru. 

NW-102315-2 Došlo k chybě komunikace. 

WS-116420-4 Nelze se připojit k serveru. 

NW-102308-4 Došlo k chybě komunikace. 

CE-111161-1 Zkontroluj stav připojení HD kamery a kamery PS Camera. 

WS-116449-5 Právě probíhá údržba této služby. 

WS-115019-7 Nelze se připojit k serveru. 

WS-116521-6 Právě probíhá údržba této služby. 

NP-103105-0 Právě probíhá údržba této služby. 

NP-103109-4 Právě probíhá údržba této služby. 

WV-109153-9 Vypršel časový limit připojení k síti. 

NP-103111-7 Právě probíhá údržba této služby. 

NP-103117-3 Právě probíhá údržba této služby. 

CE-117722-0 Došlo k chybě streamovacího připojení. 

WS-115195-2 Nelze se připojit k serveru. 

WS-116439-4 Nelze se připojit k serveru. 

NW-102650-4 Nelze se připojit k serveru. 

CE-113212-0 Nelze se připojit k serveru. 

WV-109146-1 Nelze se připojit k serveru. 

NW-102417-5 Vypršel časový limit připojení k síti. 

CE-107520-5 Nainstaluj nejnovější systémový software. 

WS-116522-7 Aktualizace systémového softwaru selhala. 

CE-110538-8 Čtení disku Blu-ray se nezdařilo. 

WS-117224-7 Mohl nastat problém s nastavováním dvoustupňového ověřování. 

WS-117176-3  Může být problém v nastavení dvoustupňového ověřování.  

CE-108255-1 Došlo k chybě aplikace. 

CE-100028-1 Na disku SSD není dostatek volného místa. 

CE-112069-9 Při přenosu dat po síti došlo k chybě. 

CE-108262-9 Při čtení systémového softwaru nebo dat patrně došlo k problému. 

E2-8223b400 Nelze se připojit k serveru. 

E2-8223b089 Nelze se připojit k serveru. 

CE-107649-7 Vložený disk obsahuje obsah, který se liší od instalovaných dat. 

CE-100005-6 Při čtení disku došlo k problému. 

WS-116329-2 Přihlašovací ID nebo heslo do služby PSN neodpovídá. 

CE-106485-4 Při čtení systémového softwaru nebo dat patrně došlo k problému. 

CE-100002-3 Aktualizace aplikace se nezdařila. 

CE-112839-4 Při připojování ke službě PlayStation™Network došlo k chybě. 

CE-107938-8 Aktualizace aplikace se nezdařila. 

CE-112841-7 Nejsi přihlášen. 

SU-101495-0 Tento kód značí, že je systém aktuální. 

CE-100096-6 Při načítání aplikace došlo k problému. 

CE-107857-8 Při načítání aplikace došlo k problému. 

CE-100006-7 Externí úložnou jednotku nelze rozpoznat. 

NP-102937-2 Jsi odhlášen ze služby PlayStation™Network 

CE-109737-7 Úložné zařízení USB nelze rozpoznat. 

SU-101193-5 Aktualizuj systémový software na nejnovější verzi. 

CE-113227-6 Došlo k chybě. 

CE-100008-9 Došlo k chybě. 

CE-113511-2 Došlo k chybě. 

NP-103028-4 Při přihlašování došlo k problému. 

NP-104433-5 Patrně dochází k problému se stavem přihlášení. 

CE-105771-1 Došlo k chybě. 

CE-110555-7 Disk není možné přečíst. 

CE-100022-5 Došlo k chybě. 

NP-103539-1 Nelze se připojit k serveru.  

E2-817B122B Nelze se připojit k serveru. 

CE-105841-9 Došlo k chybě aplikace. 

CE-110551-3 Čtení disku se nezdařilo. 

CE-107750-0 Došlo k systémové chybě. 

NP-102943-9 Tento uživatel nemůže danou aplikaci spustit. 

NP-103047-5 Nelze se připojit k serveru. 

WS-116518-2 Interní chyba. 

NP-103172-4 Chyba připojení k síti. 

NP-103019-4 Chyba aplikace. 

CE-110552-4 Čtení disku se nezdařilo. 

CE-106444-9 Během připojování ke službě PSN došlo k chybě. 

CE-106439-3 Během spuštění aplikace došlo k chybě.  

WS-116414-7 Došlo k chybě připojení k síti. 

WS-114241-3 Při připojování k serveru došlo k chybě. 

NW-102655-9 Došlo k chybě aplikace. 

CE-107527-2 Instalace se nezdařila. 

CE-110032-7 Online ID ve službě PSN není správné. 

CE-106449-4 Při připojování k serveru došlo k chybě. 

WS-114298-5 Možná nejsi online. 

CE-105638-3 Aktivace obsahu se nezdařila. 

NP-104303-1 Došlo k problému při komunikaci se serverem. 

NP-104291-7 Došlo k chybě, protože není možné ověřit licenci obsahu. 

CE-107255-0 Tvé předplatné služby PlayStation Plus nelze ověřit. 

CE-109258-5 Nelze se připojit k serveru.  

CE-107622-8 Nepodařilo se spustit aplikaci. 

WS-116483-3 Došlo k problému s připojením k serveru. 

CE-107872-5 Na úložišti konzole není dostatek volného místa.  

SU-101337-5 Pokud se zobrazí tato chyba, konzole PS5 se pravděpodobně nespustila správně. 

NW-102216-2 Během připojování ke službě PSN došlo k chybě. 

CE-118446-4 Došlo k problému s aktualizací systému. 

CE-112988-9 Tento obsah nelze zakoupit.  

CE-107863-5 Došlo k chybě připojení k síti. 

CE-116799-3 Tvé předplatné služby PlayStation®Plus nelze ověřit. 

CE-109245-1 Licenční informace obsahu nelze ověřit. 

WS-116486-6 Došlo k potížím s připojením k serveru. 

CE-100095-5 Při spouštění aplikace došlo k problému. 

CE-118415-0 Může být nutné ověření tvého předplatného. 

NP-103191-5 Připojení online selhalo. 

NW-102379-2 Při připojování ke službě PlayStation™Network došlo k chybě. 

CE-109503-8 Během připojování ke službě PlayStation™Network se vyskytla chyba. 

CE-113338-9 Při aktualizaci systémového softwaru konzole PS5 došlo k chybě. 

CE-106487-6 Došlo k problému při stahování a instalaci obsahu. 

WS-116489-9 Došlo k chybě připojení ke službě PSN z konzole PS5. 

WS-113947-5 Zkontroluj správnost údajů o svém zaregistrovaném způsobu platby. 

CE-108863-6 Konzoli PlayStation®5 nelze připojit k serveru. 

CE-100009-0 Došlo k problému se souborem aktualizace. 

CE-117740-0 Patrně došlo k problému s aplikací. 

CE-118866-0 Došlo k chybě během aktualizace aplikace. 

CE-119224-9 Došlo k chybě při aktualizaci softwaru zařízení ovladače PS VR2 Sense. 

CE-108877-1 Při připojování k serveru došlo k chybě. 

SU-101312-8 Jednotka disků Blu-ray Disc neexistuje. 

NP-104627-0 Konzole PlayStation®5 ztratila spojení se serverem. 

CE-112840-6 Došlo k problému s připojením k serveru. 

CE-118527-4 Došlo k problému při rozlišování názvu. 

NW-102468-1 Během připojování konzole PlayStation®5 k síti došlo k problému. 

CE-107891-6 Obsah se na konzoli PlayStation® 5 neinstaluje správně. 

WS-116520-5 Při připojování k serveru došlo k chybě. 

CE-109573-5  Při spouštění hry na konzoli PlayStation®5 došlo k chybě. 

NP-103148-7 Během připojování konzole PlayStation®5 k internetu došlo k problému. 

Potřebuješ pomoci? 

Kontaktuj naše specialisty podpory