NW-102655-9

Došlo k chybě aplikace.

Tato chyba může nastat na straně aplikace, když je problém s připojením k síti. Zkus následující postup:

  1. Zkontroluj stránku se stavem služby PlayStation™Network a podívej se, jestli nedošlo k chybě serveru nebo jestli neprobíhá údržba.
  2. Restartuj konzoli PlayStation®5.
  3. Proveď test připojení k internetu v nabídce Nastavení > Síť > Test připojení k internetu a ověř, jestli jsi řádně připojen k internetu. Zároveň zkontroluj a případně znovu nakonfiguruj nastavení sítě.
  4. Vypni router a počkej alespoň 5 minut. Pak jej znovu zapni.
  5. Pokud není systémový software aktuální, aktualizuj jej na nejnovější verzi z nabídky Nastavení > Systém > Systémový software > Aktualizace a nastavení systémového softwaru
  6. Vyber aplikaci, stiskni tlačítko Možnosti na ovladači a zvol možnost Vyhledat aktualizace.

Potřebuješ pomoci? 

Kontaktuj naše specialisty podpory