Jak aktualizovat systémový software na konzoli PS5

Jak aktualizovat systémový software na konzoli PS5

Pokud chceš, aby tvá konzole PlayStation®5 fungovala přesně tak, jak má, musí být její systémový software vždy aktuální.

Nejnovější aktualizace systémového softwaru konzolí PS5

Níže se podívej, jaké funkce jsou v rámci aktualizace k dispozici.

Jak aktualizovat systémový software konzole PS5

Nastav automatické aktualizace, nebo podle níže popsaných kroků systémový software aktualizuj ručně.

 1. Přejdi do nabídky Nastavení > Systém.
 2. Vyber možnost Systémový software > Aktualizace a nastavení systémového softwaru.
  Pokud je dostupná nová verze, zobrazí se poznámka Dostupná aktualizace.
 3. Výběrem možnosti Aktualizovat systémový software provedeš aktualizaci.

Pokud proces stahování několikrát selže, postupuj podle níže popsaných instrukcí Aktualizace systémového softwaru konzole PS5 pomocí počítače PC nebo Mac.

Pokud se aktualizace systémového softwaru zasekne, restartuj stahování pomocí níže popsaných kroků.

 1. Stisknutím tlačítka PS na svém bezdrátovém ovladači přejdi do řídicího střediska a vyber možnost Stažené/nahrané soubory.
 2. Vyber aktualizaci systémového softwaru, pak možnost Zobrazit informace o chybě a poté Zkusit znovu.

Pokud proces stahování několikrát selže, postupuj podle níže popsaných instrukcí Aktualizace systémového softwaru konzole PS5 pomocí počítače PC nebo Mac.

Pokud restartování stahování systémového softwaru selže, postupuj podle kroků popsaných níže.

 1. Vypni svou konzoli PS5.
 2. V počítači PC nebo Mac vytvoř na jednotce USB s formátem FAT32 nebo exFAT složku s názvem „PS5“. V této složce vytvoř další složku s názvem „UPDATE“.
 3. Stáhni soubor aktualizace konzole PS5 níže a ulož jej do složky „UPDATE“. Ulož soubor jako „PS5UPDATE.PUP“.
  * K dispozici musí být přibližně 1,1 GB volného místa.
 4. Připoj do konzole PS5 jednotku USB obsahující tento soubor.
 5. Spusť konzoli PS5 v bezpečném režimu: stiskni a podrž tlačítko napájení a uvolni ho po druhém pípnutí.
 6. Vyber možnost Aktualizovat systémový software.
 7. Vyber možnost Aktualizovat z úložného zařízení USB > OK.

Jestliže konzole PS5 soubor nerozpozná, zkontroluj, jestli jsou správné názvy složek a název souboru. Názvy složek a název souboru zadej velkými písmeny.

Jak přeinstalovat systémový software konzole PS5

Opětovná instalace systémového softwaru konzole PS5 odstraní veškerá data, která jsou na ní uložená. Tomuto procesu se říká obnovení továrního nastavení (nebo „tvrdý reset“).

 1. Vypni svou konzoli PS5.
  Stiskni a podrž tlačítko napájení, dokud konzole nepípne.
 2. V počítači PC nebo Mac vytvoř na jednotce USB s formátem FAT32 nebo exFAT složku s názvem „PS5“. V této složce vytvoř další složku s názvem „UPDATE“.
 3. Stáhni soubor pro opětovnou instalaci níže a ulož jej do složky „UPDATE“. Ulož soubor jako „PS5UPDATE.PUP“.
  K dispozici musí být přibližně 1,2 GB volného místa.
 4. Připoj do konzole PS5 jednotku USB obsahující tento soubor.
 5. Spusť konzoli PS5 v bezpečném režimu: stiskni a podrž tlačítko napájení a uvolni ho po druhém pípnutí.
 6. Vyber možnost Resetovat systém PS5 (Přeinstalovat systémový software).

Jestliže konzole PS5 soubor nerozpozná, zkontroluj, jestli jsou správné názvy složek a název souboru. Názvy složek a název souboru zadej velkými písmeny.

Máš problémy?

Pokud máš potíže s aktualizací systémového softwaru na své konzoli PS5, v pokynech níže najdeš další kroky.

Upozornění

 • Nestahuj ani neinstaluj aktualizaci pomocí jiných dat, než je oficiální soubor aktualizace poskytovaný online společností Sony Interactive Entertainment. Nestahuj ani neinstaluj aktualizace jinými metodami, než které jsou popsané v dokumentaci konzole PS5 nebo na tomto webu. Pokud stahuješ nebo instaluješ data aktualizace z jiného zdroje, jinou metodou, nebo na konzoli, která byla nějakým způsobem pozměněna či upravena, konzole nemusí pracovat správně a nemusí být schopna data oficiální aktualizace nainstalovat. Jakákoli z těchto akcí porušuje podmínky záruky systému a ovlivní možnosti obdržet záruční služby a opravné služby od společnosti Sony Interactive Entertainment.
 • Neinstaluj systémový software přímo před nebo po výpadku elektřiny.
 • Během instalace konzoli nevypínej. Přerušení instalace může vést k poškození konzole.
 • Některé aplikace či obsah nebude možné používat, dokud na své konzoli neprovedeš aktualizaci systémového softwaru.

Systémový software

Používáním nebo přístupem k systémovému softwaru souhlasíš se všemi aktuálními podmínkami této dohody a zavazuješ se je dodržovat. Aktuální verzi této dohody ve formátu pro tisk najdeš na webu http://doc.dl.playstation.net/doc/ps5-eula/.

Společnost Sony Interactive Entertainment může na základě vlastního uvážení kdykoli změnit podmínky této dohody, včetně podmínek obsažených v dokumentaci nebo příručce konzole PS5, případně na webu http://doc.dl.playstation.net/doc/ps5-oss/index.html.

Navštěvuj průběžně tuto webovou stránku a informuj se o případných změnách této dohody.

Čas od času budou pro tvou konzoli PS5 vydány aktualizace systémového softwaru (včetně bezpečnostních aktualizací), které jsou nutné k zajištění správného fungování konzole.

O nových aktualizacích systémového softwaru se dozvíš, pokud bude tvá konzole připojená k internetu, nebo pokud vložíš disk se hrou, která vyžaduje k hraní novější verzi systémového softwaru. Případně můžeš vždy znovu navštívit tuto stránku, kde najdeš nejnovější dostupné aktualizace.

Společnost SIE důrazně doporučuje, abys nejnovější aktualizaci nainstaloval co nejdříve po jejím vydání. V opačném případě může být tvá konzole vystavena bezpečnostním rizikům a/nebo hrozí, že nebude správně fungovat.