Zásady ochrany soukromí

O nás a těchto zásadách

Kdo jsme a jak nás kontaktovat

V těchto zásadách ochrany soukromí je uvedeno, kdy o vás shromažďujeme informace, včetně osobních údajů („“), co a proč shromažďujeme, jak shromážděné informace používáme, s kým je sdílíme, kde se zpracovávají, jak s nimi nakládáme, a také jaké máte možnosti a práva k těmto informacím.

Rozsah platnosti těchto zásad

Společnost Sony Interactive Entertainment Europe Limited a její dceřiné společnosti, v jejím plném vlastnictví, Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited a Sony Interactive Entertainment Direct Europe Limited (v zemích, kde je dostupná služba PlayStation Direct) („SIE“, „my“, „nám“ a „náš“) spravují informace, které jsou shromážděny, když užíváte PlayStation prostřednictvím našich webových stránek, produktů, služeb nebo jiných aktivit online („služby“).

Společnost Sony Interactive Entertainment Europe Limited je zavedena v Evropské unii („EU“) formou svých dceřiných společností se sídly ve Francii, Německu, Polsku, Nizozemsku, Španělsku, Portugalsku, Itálii a Finsku. Společnosti Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited a Sony Interactive Entertainment Direct Europe Limited určily společnost Sony Interactive Entertainment Europe Limited jako svého zástupce pro ochranu osobních údajů v EU.

Informace, které shromažďujeme nebo získáváme

Které z vašich údajů shromažďujeme 

Informace od vás a o vás shromažďujeme a získáváme různými prostředky, jak je uvedeno dále.

Informace, které nám poskytnete

Shromažďujeme informace, které nám poskytnete přímo, např. při vstupu na naše webové stránky nebo když je uvedete v e-mailu zaslaném nám. Tento způsob shromažďování se často používá při našich podpůrných procesech, např.:

 • procesech registrace nebo tvorby účtu ve službě PlayStation Network („účet“), kde vás žádáme např. o tyto informace: kontaktní údaje (např. jméno, e-mailová adresa nebo adresa pobytu, země či telefonní číslo), informace pro správu účtu (např. uživatelské jméno, heslo nebo bezpečnostní otázky), fakturační údaje (např. údaje platební karty nebo jiný platební údaj, fakturační adresa), datum narození a údaje z profilu (např. profilová fotografie, jazyky, „to se mi líbí“). 
 • Nákupy, při nichž vás můžeme požádat o další fakturační údaje pro zpracování platby.
 • Procesy technické a zákaznické podpory, v rámci nichž vás můžeme požádat o kontaktní údaje a informace ohledně záležitosti, ve které se na nás obracíte. Můžeme také zaznamenávat vaše volání na podporu PlayStation.
 • Další obchodní procesy, při kterých vás můžeme požádat např. o jméno, e-mailovou adresu a ID účtu, pokud se účastníte průzkumu trhu, testování betaverzí a jiných uživatelských testů, soutěží, propagačních nebo jiných akcí nebo udělíte souhlas se zasíláním našich marketingových informací.

Dále shromažďujeme informace, které nám poskytnete tím, že je zadáte v některých funkcích služby. Pokud například chcete zveřejnit příspěvek na blogu, poskytnete nám obsah tohoto blogového příspěvku (který může obsahovat OÚ, jež obdržíme a poté vaším jménem zobrazíme na blogu). Podobně když použijete funkce jako např. hlasové nebo textové zprávy, blogy, průzkumy, obsah vytvářený uživateli, streamování aktivit nebo sociální sítě, je možné, že budeme nejprve shromažďovat informace, které do této funkce zadáte.

Prosíme, aby případné osobní údaje, které nám sdělíte, byly vždy správné a aktuální. Pokud budeme mít důležité informace k vašemu účtu, budeme vám je zasílat prostřednictvím kontaktních údajů, které jste nám poskytli (včetně informací k zabezpečení účtu a oznámení o ochraně soukromí). Část informací, které jste nám poskytli, si můžete kdykoli zkontrolovat a aktualizovat prostřednictvím správy účtu.

Automatické shromažďování informací

Můžeme rovněž automaticky nebo pasivně shromažďovat informace o tom, jak používáte naše služby, jak je v následujících pododdílech uvedeno v seznamech kategorií podle zdrojů předmětných informací.

Konzole a další zařízení

Pokaždé, když použijete konzoli PlayStation nebo aplikaci PlayStation na konzoli PlayStation či jiném zařízení (např. mobilní telefon nebo osobní počítač), můžeme automaticky shromažďovat informace o vašem použití tohoto zařízení i aplikace. Jestliže se přihlásíte k účtu, můžeme je spojit s dalšími informacemi, které o tomto účtu máme.

Mezi informace, které shromažďujeme ze zařízení, patří:

 • Identifikátory zařízení, např. ID vaší konzole PlayStation, ID mobilních zařízení, ID souborů cookie nebo sériová čísla. 
 • Síťové identifikátory, např. vaše adresa IP a adresa MAC.
 • Ověřovací tokeny účtu, díky kterým se nemusíte přihlašovat opakovaně. 
 • Obsah a reklamy stažené na vaše zařízení pro online služby, ke kterým přistupujete. 
 • Vaše aktuální poloha a předchozí polohy. 
 • Trofeje, skóre a pořadí dosažené online a offline. 
 • Informace o zařízení, které používáte, připojených periferiích (např. ovladače a soupravy VR) a tom, jak jste je nakonfigurovali. 
 • Informace o tom, jak používáte software nainstalovaný na svém zařízení (jejichž součástí mohou být informace o použití tohoto softwaru offline), např. datum a čas použití, jaké hry hrajete nebo jakou hudbu přehráváte, jaký obsah procházíte, sdílíte nebo stahujete, k jakým službám přistupujete a na jakou dobu, včetně toho, jak často používáte chat a další komunikační aplikace. 
 • Úkony, které děláte ve hrách nebo aplikacích vydaných společností SIE (např. přes kterou překážku jste přeskočili a jaké úrovně dosáhli). 
 • Podrobnosti o chybách softwaru a čase načtení, to, zda jste zapnuli nastavení „Automaticky hlásit chyby softwaru“, podrobné informace o havárii, včetně snímků obrazovky a videozáznamů pořízených před havárií.

V závislosti na zařízení, aplikaci a vašem regionu, a u her vydaných po březnu 2018, vám možná budou nabídnuty možnosti rozhodnout o tom, jak budeme informace shromažďovat. Další informace o těchto možnostech najděte níže v části Možnosti těchto zásad ochrany soukromí.

Služba PlayStation Network a obchod PlayStation Store

Pokaždé, když se přihlásíte ke službě PlayStation Network a přistoupíte k našim službám, můžeme automaticky:

 • Shromažďovat informace o tom, jak na svém zařízení používáte služby PlayStation Network. 
 • Protokolovat vaši aktivitu na našich serverech služby PlayStation Network. Můžeme např. získávat identifikátory zařízení a účtu, jako jsou online ID a ID účtu ve službě PlayStation Network. Rovněž můžeme získat podrobnosti o těchto skutečnostech: obsah, reklamy a další informace, které si vaše zařízení vyžádají a obdrží od našich serverů (např. obsah obchodu, trofeje a seznamy přátel), a kdy jste je obdrželi a pracovali s nimi, obsah a aplikace, které jste vložili do košíku v našem obchodu PlayStation Store, a co jste zakoupili.

Hry

Pokaždé, když si zahrajete hru, kterou jsme vyvinuli nebo zveřejnili my nebo jiná společnost ze skupiny Sony Interactive Entertainment, můžeme automaticky provádět následující:

 • Shromažďovat informace o tom, jak tuto hru na svém zařízení používáte (i u her offline, kde to mohou být informace o použití hry offline). 
 • Protokolovat vaši aktivitu na našich herních serverech. Například můžeme obdržet identifikátory zařízení a účtu, jako je online ID služby PlayStation Network, informace o tom, jak používáte naše online hry a proti kterým hráčům jste hráli.

Webové stránky, marketing a reklama

Při každé vaší návštěvě našich webových stránek nebo pokaždé, když obdržíte naše marketingová sdělení a reklamu nebo s nimi pracujete na našich webových stránkách a službách a webových stránkách a službách třetích stran, můžeme automaticky protokolovat vaši aktivitu na webových, e-mailových nebo reklamních a marketingových serverech, jež máme pod kontrolou, a to prostřednictvím souborů cookie (malé informační soubory uložené na pevném disku), webových signálů, sledovacích pixelů a detailů z konfigurace prohlížeče (např. typ prohlížeče, seznam instalovaných modulů plugin a seznam nainstalovaných fontů) a vložených skriptů (částí programového kódu, které se dočasně stáhnou do zařízení) a nastavení personalizace webových stránek.

Informace, které přijímáme od třetích stran

Můžeme rovněž přijímat informace ze zdrojů třetích stran, včetně následujících informací, a propojit je s informacemi, které již máme přímo od vás. S informacemi budeme nakládat způsobem, který je v souladu s těmito zásadami ochrany soukromí.

 • Informace o hrách, sociálních sítích nebo jiné informace od těchto třetích stran či ze služeb, které propojíte se svým účtem, či od těch, kteří poskytují informace pro provoz funkcí služby PlayStation Network.
 • Informace od ostatních uživatelů, např. pokud nám dali přístup ke svým profilům a vy jste jeden z jejich kontaktů, nebo mají přístup k informacím o vás jiným způsobem. 
 • Informace od třetích stran podle toho, jaký vztah s nimi máme, např. od služeb ochrany proti podvodům můžeme dostávat hodnocení rizika podvodu, od institucí pro prosazování práva nebo partnerů pak adresy IP a podrobnosti o podezření na nezákonné nebo zlovolné jednání. 
 • Aktuální informace o kartovém účtu, které vaše banka dodává za účelem aktualizace platebních karet na vašem účtu. Po každé aktualizaci vám budeme i nadále strhávat platby za vaše nákupy příslušným způsobem, pokud nám neoznámíte změnu.

Použití informací

Jak shromážděné údaje využíváme

V této části uvádíme způsoby, jakými můžeme používat OÚ, které o vás shromáždíme.

OÚ budeme používat pouze k určitým stanoveným účelům a pouze tehdy, bude-li pro to existovat právní základ. Právní základ závisí na vztahu, který mezi námi je, a na způsobu naší interakce. Podrobnosti o různých účelech, ke kterým zpracováváme vaše OÚ na těchto právních základech, uvádí části „Informace, které shromažďujeme nebo získáváme“, „Použití informací“ a „Sdílení a přenášení informací“. Mezi tyto účely patří:

 • Smlouva – abychom vám mohli poskytovat naše produkty a služby a plnit závazky ze smluvního vztahu s vámi. Pokud například nakoupíte v obchodě PlayStation Store, zpracováváme vaše OÚ, abychom mohli přijmout platbu a (je-li to nutné) dodat vám zboží.

·        Oprávněný zájem – abychom mohli naplňovat naše oprávněné zájmy nebo oprávněný zájem třetí strany na uskutečňování a řízení našeho podnikání a našeho vztahu s vámi, jak upravují tyto zásady ochrany soukromí. Na oprávněný zájem se spoléháme například při (a) rozpoznávání a prevenci podvodů, neoprávněného použití našich služeb a jiné škodlivé či nezákonné aktivity, včetně sledování zpráv odeslaných jinými uživateli služeb PlayStation, (b) zlepšování našich produktů a služeb, včetně provádění analýz a obchodního vykazování v souvislosti s tím, jakým způsobem využíváte naše služby a na jaké problémy jste mohli narazit, a (c) sdílení informací s ostatními společnostmi skupiny Sony Group Corporation, kde to bude nutné, v zájmu zajištění zabezpečení našich služeb.

·        Právní povinnost – abychom mohli plnit své právní povinnosti uložené příslušným zákonem, včetně souladu s požadavky na finanční výkazy. 

·        Souhlas – pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním svých OÚ ke konkrétnímu účelu, včetně odesílání marketingových zpráv a personalizované reklamy. Když zpracováváme vaše OÚ na základě souhlasu, můžete kdykoli svůj souhlas odvolat. Další informace najdete v části Možnosti těchto zásad ochrany soukromí.

Můžeme propojovat informace z libovolných zdrojů uvedených v části „Informace, které shromažďujeme nebo získáváme“ těchto zásad ochrany soukromí. Například můžeme k účelům uvedeným v těchto zásadách ochrany soukromí souhrnně zpracovávat informace od vás, z vašich návštěv našich webových stránek, historie her na vašem zařízení atd.

Služby

Vaše informace můžeme používat k zajištění provozu našich služeb.

Na základě informací, které jsme o vás shromáždili, můžeme také přizpůsobit služby, jež vám poskytujeme (např. můžeme vaši adresu IP použít k zobrazování obsahu, který se vztahuje k vaší oblasti). Za účelem povolení funkcí nastavení přístupnosti (pro vás či jiné uživatele) můžeme rovněž převádět váš hlas na text.

Vývoj

Shromážděné informace nám slouží k tomu, abychom lépe chápali, mohli zlepšovat a rozvíjet naše stávající služby, způsob, jakým na vás působí, a naše obchodní činnosti, a také vyvíjet nové. Například můžeme s použitím těchto informací vyvíjet a optimalizovat uživatelská rozhraní nebo výkon her.

Moderování a bezpečnost

Nemůžeme monitorovat celou službu PlayStation Network a ani se k tomu nezavazujeme. Vyhrazujeme si však právo podle svého výhradního uvážení monitorovat (mimo jiné technologiemi, které automaticky detekují obrázky, text a odkazy URL, jež porušují naše podmínky služby) a zaznamenávat vaši aktivitu online i komunikaci v rámci celé služby PlayStation Network a případně odebírat či mazat jakýkoli obsah. Informace, které shromáždíme (jak je uvedeno výše), můžeme použít i ke zjišťování případů, kdy byly porušeny naše podmínky služby PlayStation Network, podmínky používání softwaru, licenční dohody k systémovému softwaru a podmínky služeb, se kterými jste vyjádřili souhlas, a případně další pravidla nebo kodexy chování, které se vztahují na vaše použití služby PlayStation Network, a také k jejich vynucování.

Marketing a reklama

Svá marketingová sdělení, doporučení k nákupu a reklamy, jež zobrazujeme na našich webových stránkách a ve službách a na webových stránkách a ve službách třetích stran, můžeme cíleně upravovat a přizpůsobovat na základě informací, které jsme o vás shromáždili. Tohoto přizpůsobení si lze všimnout v obchodě PlayStation Store (jeho návštěvou prostřednictvím konzole, webové stránky nebo ve hře), v marketingových sděleních nebo při návštěvě našich webových stránek a webových stránek třetích stran (např. sociálních sítí), kde se zobrazují naše doporučené nákupy a reklamy.  Máte možnost řídit způsob, jakým vaše údaje shromážděné za účelem přizpůsobení marketingu používáme. Podrobnosti naleznete v části Možnosti těchto zásad ochrany soukromí.

Právní požadavky a jejich dodržování

Shromážděné informace můžeme používat k provádění auditů, dodržování předpisů a k právním účelům (například k ochraně práv a majetku společnosti Sony, jejích partnerů a zákazníků).

Zabezpečení

Za účelem ochrany vás i dalších osob můžeme shromážděné a získané informace používat takto:

 • Zjišťování podvodných aktivit a transakcí. 
 • Prevence zneužívání našich služeb, případně vyšetřování hrozby, že by k němu mohlo dojít. 
 • Ochrana vašeho účtu proti neoprávněnému přístupu (například zablokování pokusu o přístup z nového umístění).

Sdílení a přenášení informací

S kým a kde údaje sdílíme       

V této části je vysvětlen způsob, jak můžeme sdílet shromážděné informace se třetími stranami, které nám poskytují služby nebo poskytují hry a aplikace ve službě PlayStation Network, které používáte. Za sdílení OÚ nedostáváme a nepřijmeme žádnou úhradu. Vaše informace můžeme sdílet s těmito příjemci a k níže uvedeným účelům.

Poskytovatelé služeb

Informace sdílíme s poskytovateli služeb pro společnost SIE, což mohou být osoby nebo společnosti, které poskytují služby, mezi něž může patřit manipulace s OÚ za některým účelem uvedeným v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Poskytovatelé služeb mají povinnost mlčenlivosti a zabezpečení.

Partneři

Informace můžeme sdílet s následujícími partnery:

 • Finanční organizace, kde může jít o detaily platby k uskutečnění vašeho nákupu, obdržení platby a ke kontrole úvěruschopnosti a ochraně proti podvodům. 
 • Herní vydavatelé obsahu, který jste zakoupili v obchodu PlayStation Store, za účelem dodání tohoto obsahu v prostředí hry a pro zajištění vašeho přístupu k tomuto obsahu z různých herních platforem. 
 • Další poskytovatelé služeb, aplikací nebo webových stránek, k provozním a dalším účelům s vaším souhlasem (např. když propojíte svůj účet s účtem u nich). 
 • Partneři zajišťující zabezpečení a ochranu proti podvodům, včetně skupiny Sony, k podpoře zabezpečení našich služeb, předcházení podvodům a ochraně OÚ. 
 • Partneři pro reklamu a propagaci, se kterými společně poskytujeme služby nebo funkce, např. soutěže o ceny a jiné, propagační akce nebo reklamu. 
 • Partneři pro převod podniku, v souvislosti s vyjednáváním a prodejem příslušného podniku, jeho části nebo určitých akcií či majetku, případně s fúzí společností, konsolidací, restrukturalizací nebo jinou změnou firemní struktury, zejména v rámci procesů hloubkové prověrky.

Ostatní uživatelé

Když si vytvoříte účet, stanou se určité informace součástí vašeho veřejného profilu a zpřístupníme je pro všechny účty ve službě PlayStation Network nebo prostřednictvím internetu na adrese playstation.com, a také na některých webových stránkách, v aplikacích nebo službách třetích stran. Mezi tyto informace patří:

 • Vaše online ID služby PlayStation Network. 
 • Informace v části „O mně“, avatar, jazyk, země a skóre a statistiky her. 
 • Obsah, který sdílíte.

Za obsah, který sdílíte na blozích, v chatu a prostřednictvím funkcí zasílání zpráv, odpovídáte vy sami. K tomuto obsahu budou mít přístup další uživatelé, kteří jej pak mohou dále sdílet. Doporučujeme, abyste pečlivě uvážili, co sdílíte a komu své informace sdělujete. Rovněž můžeme indexovat a používat obsah, který jste sdíleli veřejně, a to v rámci funkcí naší platformy, jako jsou nápověda hry, profily PlayStation nebo budoucí služby v rámci služeb PlayStation Network.

Vláda a správní orgány

Vaše informace můžeme sdělovat policii, vládě a dalším správním orgánům za účelem zjištění, ochrany a zajištění bezpečnosti konkrétní osoby, jejího majetku nebo práv, a z důvodu řešení podvodů a zabezpečení a při ohlašování trestné činnosti, pokud usoudíme, že je to v přiměřené míře nezbytné k naplnění požadavků zákona, právního předpisu nebo postupu. Ve většině případů, kdy jsme sdělovali informace policii, vládě a dalším správním orgánům, šlo o jejich vyšetřování krádeží zařízení, neoprávněného použití platebních prostředků nebo moderování a bezpečnost služby PlayStation Network a jejích uživatelů. V malém počtu případů jsme také poskytli informace v reakci na vyšetřování podvodů nebo závažnější trestné činnosti.

Nakládání s informacemi a vaše možnosti

Jak uchováváme vaše údaje a práva

Údaje dětí

Účet dítěte ve věku od 7 do 17 let musí vytvořit rodič nebo opatrovník („odpovědný dospělý“). Pokud vytváříte účet pro své dítě, doporučujeme, abyste si s ním přečetli informace pro mladé hráče o ochraně soukromí, aby chápalo, jak nakládáme s jeho OÚ a jaká k nim má práva.

Jste-li ve věku 7–17 let, můžete svého odpovědného dospělého požádat o vysvětlení toho, čemu nerozumíte. Můžete si rovněž přečíst naše informace pro mladé hráče o ochraně soukromí, abyste věděli, jak vaše informace používáme a jaká máte práva ohledně ochrany svých osobních údajů.

Informace od dětí nebo o dětech budeme shromažďovat, používat a sdělovat v souladu se zde uvedenými postupy, ovšem s následujícími výjimkami.

Informace, které nám poskytnete

 • Odpovědnému dospělému stačí k vytvoření účtu pro jeho dítě sdělit jen omezené množství informací o něm (e-mailová adresa a datum narození). Uvedení pohlaví není povinné. 
 • Dítě smí svou adresu uvést pouze se souhlasem odpovědného dospělého k vytvoření účtu. 
 • Limit útraty účtu vašeho dítěte se nastavuje z propojeného účtu odpovědného dospělého.

Informace, jejichž sdílení můžete zvolit

·        Odpovědný dospělý může prostřednictvím nastavení „Volná komunikace“ účtu svého dítěte řídit způsob, jak bude dítě používat (a jejich prostřednictvím sdílet OÚ) textový chat, hlasový chat, videochat a další funkce pro zasílání zpráv pro přímou komunikaci s dalšími uživateli ve hrách, aplikacích nebo prostřednictvím funkcí systémového softwaru. Upozorňujeme, že dětský účet bude stále moci (1) odesílat a přijímat předem stanovené textové zprávy vytvořené hrou nebo aplikací, (2) vytvářet a vidět jména, vzhled a klanové tituly postav ve hře jiných uživatelů, (3) používat komunikační služby prostřednictvím internetového prohlížeče, pokud nebude zvlášť zakázán.

·        Odpovědný dospělý může prostředky pro kontrolu uživatelsky vytvářeného obsahu řídit to, jak bude jeho dítě moci zveřejňovat nebo prohlížet uživatelsky vytvářený obsah, včetně fotografií, videí, kreseb a obsahu importovaného z vnějších zdrojů (všechny mohou obsahovat OÚ). To však nezabrání videozáznamu hraní online vašeho dítěte jako uživatele účtu. 

 • Odpovědný dospělý může udělit souhlas s tím, abychom shromažďovali a používali OÚ jeho dítěte bez odsouhlasení jejich sdělování třetím stranám, s výjimkou případů, kdy je toto sdělování neoddělitelně vtěleno do námi poskytované služby.

Když odpovědný dospělý dovolí svému dítěti na svém účtu účast ve hrách, na chatu nebo ve funkcích uživatelsky vytvářeného obsahu, uděluje také souhlas s tím, aby společnost SIE sdílela informace s vydavateli těchto her, aplikací nebo služeb, jejichž součástí zmíněné funkce jsou, a aby shromažďovala informace, které se do nich z účtu dítěte zadají (např. text napsaný v chatu).

Jestliže zjistíte, že si vaše dítě mladší 18 let vytvořilo účet, pak vám po ověření, že jste jeho odpovědným dospělým, neprodleně umožníme přístup a kontrolu nad účtem dítěte.

Předávání údajů do zahraničí

Naše služby provozujeme ve Spojených státech, Spojeném království, v Japonsku a dalších zemích/oblastech/regionech po celém světě. Pamatujte prosím, že informace, které shromažďujeme, včetně OÚ, se budou předávat do těchto zemí/oblastí/regionů a zpracovávat a uchovávat se v nich a že jejich soudy, orgány prosazování práva a další úřady mohou mít za určitých okolností právo na přístup k vašim OÚ. Dbáme na to, aby v případech, kdy se vaše informace předávají mimo vaši zemi, byly přiměřeně zabezpečeny tím, že s jejich příjemci sjednáváme smlouvy, standardní smluvní požadavky podle Evropské komise nebo jiným způsobem, aby předávání probíhalo vždy v souladu s příslušným právem. Tím, že naše služby používáte nebo nám jejich prostřednictvím poskytujete informace, berete na vědomí, že dochází k předávání, zpracování a uchovávání vašich informací v těchto zemích, kde zákony na ochranu soukromí nemusí mít tak široký rozsah jako v zemi vašeho pobytu nebo občanství.

Zabezpečení a uchování údajů

Nasazujeme vhodná technická a organizační opatření, která odpovídají obvyklým měřítkům v oboru, na ochranu vašich informací proti neoprávněnému nebo náhodnému zveřejnění, přístupu, zneužití, ztrátě nebo pozměnění. Ačkoli se snažíme vaše informace chránit, nemůžeme zajistit ani zaručit jejich bezpečnost. Dokonalé zabezpečení neexistuje.

Doporučujeme, abyste použili zlepšené ovládací prvky pro přístup k účtu, které nabízíme, např. dvoustupňové ověřování. Pokud potřebujete pomoc s omezením přístupu ke svým zařízením nebo účtům, přejděte prosím na stránku www.playstation.com nebo se obraťte na nápovědu a podporu PlayStation.

Uchovávejte svá hesla a přístupové kódy k zařízením a účtům na bezpečném místě a nesdělujte je ostatním. Zejména pokud vaše zařízení PlayStation používají i jiné osoby, zvažte, zda předtím, než povolíte provádění nákupů, nevypnout automatické přihlašování k účtu a nastavit vyžadování hesla. Pokud zjistíte, že došlo k neoprávněnému použití vašich účtů nebo jinému narušení zabezpečení, okamžitě kontaktujte podporu PlayStation.

Informace o vás smíme uchovávat, dokud je budeme potřebovat k naplnění účelů uvedených v těchto zásadách ochrany soukromí. Mimoto můžeme vaše informace uchovat po delší dobu povolenou nebo vyžadovanou zejména ke splnění našich právních závazků, řešení sporů a vynucování smluv. Pokud to vyžaduje příslušný zákon, vaše informace smažeme, jakmile již nebudou zapotřebí nebo po žádosti. I pokud vaše informace smažeme z aktivních databází, mohou se zachovat na záložních nebo archivačních médiích nebo v jiných informačních systémech.

Vaše možnosti a práva

Vaše možnosti

Ohledně shromažďování, používání, uchovávání a sdílení vašich informací máte na výběr určité možnosti.  Přístup k nim máte v nastavení svého účtu nebo zařízení.  Dbejte prosím na to, aby byly vaše informace aktuální. Máte mimo jiné tyto možnosti volby:

 • Personalizovaný obsah a marketing: Zda smíme používat informace, které jsme o vás shromáždili, k přizpůsobení reklamy a nákupních doporučení. Upozorňujeme, že zobrazovaný materiál vám budeme vždy mírně přizpůsobovat (např. abychom vám neukazovali obsah, který už jste z obchodu PlayStation Store zakoupili) a že některá starší zařízení, aplikace a hry mohou přizpůsobování obchodních informací stále používat. 
 • Personalizovaná sdělení: Zda smíme používat informace, které jsme shromáždili, k přizpůsobení e-mailů a oznámení. 
 • Shromažďování omezených údajů / údajů služeb a plných údajů / dodatečných údajů: Zda smíme shromažďovat pouze omezené údaje nezbytné k poskytování našich služeb, nebo plné údaje, které uživateli zajistí bohatší zážitek. 
 • E-mailové zprávy: Zda vám můžeme zasílat marketingové e-maily. 
 • Sdílení OÚ ze sociální sféry: Zda můžeme sdílet další informace, např. vaše skutečné jméno, přátele ze služby PlayStation Network nebo aktivity. 
 • Sdílený obsah: Zda můžeme sdílet s ostatními uživateli obsah, jako jsou videa ze hry. 
 • Shromažďování souborů cookie: Můžete spravovat ty soubory cookie, které nejsou nezbytné k zajištění chodu našich webových stránek, čímž omezíte naše možnosti rozpoznat vás při návštěvě našich webových stránek a cílit a přizpůsobit reklamu a nákupní doporučení, jež se na nich budou zobrazovat.

Vaše práva

Máte přístup, můžete upravovat a mazat některé údaje prostřednictvím nastavení svého účtu. Níže uvedená práva můžete také uplatnit tak, že nás kontaktujete zde: www.playstation.com/data-subject-request. Vaši žádost máme právo odmítnout, nebudeme-li moci ověřit vaši totožnost.

 • Právo na přístup a přenositelnost: Máte právo požádat o konkrétní informace a našem zpracování vašich OÚ a o kopii vašich OÚ. Chcete-li si stáhnout kopii klíčových OÚ, které zpracováváme, přihlaste se ke svému účtu na adrese www.playstation.com a přejděte do nabídky [Nastavení účtu] > [Nastavení ochrany soukromí] > [Žádosti o přístup k údajům].
 • Právo na vymazání: Máte právo žádat, abychom za některých okolností upravených zákonem vymazali vaše OÚ, které jsme shromáždili nebo o vás uchováváme.  Pokud chcete zažádat o odstranění konkrétních OÚ z blogu nebo chatu, kontaktujte nás, jak je uvedeno níže v části Kontaktujte nás. Je možné, že i po vaší žádosti o vymazání se budou vaše shromážděné údaje uchovávat z důvodů souvisejících s právem, účetnictvím, zachováním provozu (zálohy), odhalováním podvodů a společenským okolím. Svůj účet služby PlayStation Network můžete zavřít tím, že se obrátíte na oddělení podpory PlayStation. Informace shromážděné ze starších her a aplikací nelze při zavření účtu začlenit. Je možné, že i po vaší žádosti o zavření účtu se budou vaše shromážděné údaje uchovávat z důvodů souvisejících s právem, účetnictvím, zachováním provozu (zálohy), odhalováním podvodů a společenským okolím. Pokud máte účty u dalších společností skupiny Sony, budete muset pro jejich zavření kontaktovat tyto společnosti jednotlivě. Další informace najdete na adrese https://www.sony.co.uk/mysony.
 • Právo na opravu: Podle právní úpravy máte právo na opravu svých informací, omezení jejich zpracování a také za některých okolností vznést námitku proti použití vašich OÚ. 
 • Právo vznést námitku: Máte právo za určitých okolností vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů. Například máte právo vznést námitku proti použití vašich OÚ k přímému marketingu. 
 • Právo omezit zpracování: Máte právo za určitých okolností omezit zpracování vašich osobních údajů.

V některých případech může mít vaše rozhodnutí poskytnout, změnit nebo vymazat informace dopad na to, zda budeme moci dodat naše služby, nebo na váš uživatelský zážitek. Žádosti, které nemají oporu v zákonu, můžeme odmítnout. Za uplatnění těchto práv nesmíte být protiprávně diskriminováni.

Chcete-li získat zásady ochrany soukromí v podobě PDF, obraťte se na nás prostřednictvím informací v části Kontaktujte nás.

Stížnosti

Máte-li obavy ohledně nakládání s vašimi OÚ, obraťte se prosím nejprve na nás podle části Kontaktujte nás, abychom mohli váš dotaz řešit. Můžete se také obrátit na našeho referenta pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese siee.dpo@sony.com.

Budete-li však mít pocit, že jsme vaši obavu nevyřešili a/nebo že neplníme své právní povinnosti, můžete to ohlásit příslušnému dozorovému úřadu pro ochranu osobních údajů nebo informačnímu komisaři ve Spojeném království. Podrobnosti o tom, jak podat zprávu informačnímu komisaři, najdete na stránce https://ico.org.uk/.

Kontaktujte nás

Další informace o našich zásadách ochrany soukromí a o tom, jak zpracováváme vaše OÚ, vám sdělíme, když se na nás obrátíte:

Poštou:
Data Protection Office
Sony Interactive Entertainment Europe Limited / Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited / Sony Interactive Entertainment Direct Europe Limited
10 Great Marlborough Street
London
United Kingdom
W1F 7LP

Online: 

Můžete se na nás obrátit také prostřednictvím webového formuláře:

www.playstation.com/data-subject-request

Společnosti Sony Interactive Entertainment Europe Limited, Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited a Sony Interactive Entertainment Direct Europe Limited jsou registrovány v Anglii pod těmito čísly společností: 03277793, 06020283 a 03754597.

Naším tureckým zástupcem pro ochranu osobních údajů je Özdağıstanli Ekici Avukatlık Ortaklığı. Pokud se nacházíte v Turecku, můžete se obrátit na našeho tureckého zástupce pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese info@iptech-legal.com.

Změny těchto zásad

Tyto zásady ochrany soukromí můžeme kdykoli revidovat a aktualizovat. Pokud budete i po vstupu těchto změn v platnost přistupovat ke službám nebo je používat, berete tím na vědomí a souhlasíte s tím, aby se s OÚ nakládalo podle těchto revidovaných zásad.

Verze 9.2 (leden 2024)