PlayStation® a životní prostředí

Co děláme pro to, abychom omezili náš dopad na životní prostředí, a jak nám můžeš pomoci.

Naše ekologická stopa

Kromě zprostředkovávání toho nejlepšího místa k hraní jsme u nás ve společnosti PlayStation přijali řadu ambiciózních závazků týkajících se ekologické stopy našich produktů a podnikání. Více se dozvíš v následujícím textu.

Klíčové iniciativy

Jsme vázáni k řadě vládních politických iniciativ vztahujících se ke globálním záležitostem v rámci životního prostředí.

Video týkající se environmentálních iniciativ

Video programu OSN pro životní prostředí (UNEP) v 360° virtuální realitě, které informuje děti o dopadech a činnostech souvisejících s klimatem, vytvořené na konzoli PlayStation 4 prostřednictví hry Dreams.

Aliance Playing for the Planet Organizace spojených národů

PlayStation je součástí aliance Playing for the Planet vytvořené OSN. Jedná se o sdružení 21 videoherních společností, které vzniklo jako součást summitu pro klimatickou akci, který v září 2019 svolal generální tajemník OSN. Formálně se zavázalo k podniknutí kroků vůči změně klimatu za pomoci dosahu našich platforem.

Zde uvádíme jen několik iniciativ, ke kterým jsme přistoupili:

 • Odhadujeme, že naše závazky k energetické účinnosti konzole PlayStation®4 do roku 2030 pomohou předejít tvorbě zhruba 30 milionů tun emisí na úrovni uhlíku* (což je hodnota, která se rovná celkovým emisím CO2 v Dánsku za rok 2017).     
 • U konzole PS5 bude k dispozici možnost omezit spotřebu energie během hraní tak, aby byla mnohem nižší než u konzole PS4 (odhadujeme, že tato hodnota bude činit přibližně 0,5 W).
 • V rámci různých služeb jsme provedli zhodnocení uhlíkové stopy a radíme spotřebitelům ohledně efektivního nastavení a používání konzolí (viz část [Our products>Energy efficiency>How can I minimize my console energy use?] (Naše produkty>Energetická účinnost>Jak mohu minimalizovat spotřebu energie své konzole?)).
 • Budeme spolupracovat s odborníky v oboru i odborníky na klima, abychom podpořili OSN ve vývoji referenčního/zdrojového balíčku. Ten budou moci využít herní vývojáři, kteří si přejí porozumět motivům a záležitostem týkajícím se změny klimatu nebo je zohlednit při vývoji her.
 • Prověříme možnost vývoje aplikací pro soupravu VR, které zvýší povědomí o klimatických změnách.

Aliance Playing for the Planet Organizace spojených národů

PlayStation je součástí aliance Playing for the Planet vytvořené OSN. Jedná se o sdružení 21 videoherních společností, které vzniklo jako součást summitu pro klimatickou akci, který v září 2019 svolal generální tajemník OSN. Formálně se zavázalo k podniknutí kroků vůči změně klimatu za pomoci dosahu našich platforem.

Zde uvádíme jen několik iniciativ, ke kterým jsme přistoupili:

 • Odhadujeme, že naše závazky k energetické účinnosti konzole PlayStation®4 do roku 2030 pomohou předejít tvorbě zhruba 30 milionů tun emisí na úrovni uhlíku* (což je hodnota, která se rovná celkovým emisím CO2 v Dánsku za rok 2017).     
 • U konzole PS5 bude k dispozici možnost omezit spotřebu energie během hraní tak, aby byla mnohem nižší než u konzole PS4 (odhadujeme, že tato hodnota bude činit přibližně 0,5 W).
 • V rámci různých služeb jsme provedli zhodnocení uhlíkové stopy a radíme spotřebitelům ohledně efektivního nastavení a používání konzolí (viz část [Our products>Energy efficiency>How can I minimize my console energy use?] (Naše produkty>Energetická účinnost>Jak mohu minimalizovat spotřebu energie své konzole?)).
 • Budeme spolupracovat s odborníky v oboru i odborníky na klima, abychom podpořili OSN ve vývoji referenčního/zdrojového balíčku. Ten budou moci využít herní vývojáři, kteří si přejí porozumět motivům a záležitostem týkajícím se změny klimatu nebo je zohlednit při vývoji her.
 • Prověříme možnost vývoje aplikací pro soupravu VR, které zvýší povědomí o klimatických změnách.

*Z toho přibližně 1,8 milionu tun Co2e  vyplývá z dodržování požadavků na pohotovostní režim a požadavků na pohotovostní režim zařízení připojených k síti v zemích Evropské unie. Tyto požadavky jsou stanoveny v nařízení EU o pohotovostním režimu (ES 1275/2008 s dodatkem EU 801/2013).

Dobrovolná dohoda Evropské unie o herních konzolích (VA)

Dobrovolná dohoda Evropské unie o herních konzolích (VA)

V Evropské unii je společnost PlayStation spolu se společnostmi Microsoft a Nintendo signatářem dobrovolné dohody o herních konzolích (směrnice 2009/125/ES) Tato dobrovolná dohoda, formálně uznaná Evropskou komisí v roce 2015, stanovuje opatření ke zlepšení energetické účinnosti a efektivního využívání zdrojů u herních konzolí (viz web efficientgaming.eu), mezi která patří:

 • Povinné časové limity pro automatické vypnutí.
 • Maximální hodnoty výkonu u konzolí v režimu médií a procházení. 
 • Požadavek na výrobce konzolí, v rámci kterého musí uveřejnit spotřebu energie konzolí.   
 • Závazek poskytovat mimozáruční opravy a zprostředkovávat uživatelům informace k péči o konzole.
 • Závazky zlepšovat efektivnost recyklace konzolí.  

Odhaduje se, že v průběhu životnosti současné generace konzolí zmíněná dobrovolná dohoda povede k úsporám energie ve výši 48 TWh (což se rovná roční výrobě elektřiny v Portugalsku). Tato dohoda se v rámci neustálého zlepšování každé dva roky reviduje.

Naše produkty

Přečti si o tom, jak jsme u našich produktů omezili dopad na životní prostředí, včetně spotřeby energie tvé konzole PlayStation.

Náš dodavatelský řetězec

Kamionová a letecká nákladní doprava jsou dva způsoby dopravy s nejvyššími emisemi uhlíku. Pokud je to možné, tak v rámci našeho celosvětového působení dopravujeme zboží hromadně po vodě a železnicích, abychom co nejvíce omezili emise z dopravy.

Většina našich periferií se dopravuje hromadně z Číny a balí se lokálně, což podstatně snižuje počet používaných přepravních kontejnerů. 

Aktivity na pobočkách 

Vytvořili jsme si cíle a aktivity vztahující se na naše pobočky, abychom omezili dopad jejich činností na životní prostředí. Zatím jsme se zapojili do následujících aktivit:

Energie 

Napříč mnoha pobočkami po celém světě jsme dosáhli různých iniciativ pro energetickou účinnost. Do všech našich poboček ve Spojeném království je dodávána 100% obnovitelná elektřina a zároveň se nám v porovnání s rokem 2015 podařilo snížit celkovou spotřebu energie o 12 %. 

V naší operační pobočce v Londýně jsme dokončili zásadní renovační program, který nám od roku 2015 umožnil snížit spotřebu energie o 19 % – a to navzdory zvětšení podlahové plochy o 15 % a přidání posilovny pro zaměstnance. 

V Americe v současné době prověřujeme možnost využívání 100 % zakoupené elektřiny z obnovitelných zdrojů. Zatím jsme toho dosáhli v naší pobočce v San Mateu. Kromě toho v rámci programu neustálé renovace poboček instalujeme ve všech našich pobočkách energeticky úsporná zařízení, včetně osvětlení LED a systémů detekce pohybu. Součástí našich poboček jsou také nabíjecí stanice pro elektromobily.   

V Asii naše zaměstnance vedeme k úsporám energie dodržováním správných postupů. Při inovaci poboček zohledňujeme a využíváme hospodárné technologie.  

Recyklace

V našich operačních pobočkách po celém Spojeném království jsme ke konci roku 2018 dosáhli 74% míry recyklace. Navíc jsme dosáhli nulového množství odpadu vyváženého na skládku – náš odpad se buď recykluje, odesílá k anaerobní digesci, nebo se z něj spalováním vytváří energie. 

Kromě toho máme za cíl omezit produkci odpadu a doposud jsme z našich kantýn odstranili všechny láhve s vodou a nápojové kartony Tetra Pak. V současné době se pouze u jedné z pěti káv zakoupených v naší kantýně použije jednorázový kelímek. 

V Americe jsme identifikovali a zmapovali všechny zdroje svého odpadu, což nám umožnilo zaměřit se na konkrétní druhy, jako je například jednorázové plastové nádobí, kterého jsme se zbavili ve stravovacích prostorách. Usilujeme o omezování potravinového odpadu a zároveň jsme vypočítali svou uhlíkovou stopu, abychom si stanovili cíl, kterého chceme při tomto omezování dosáhnout. 

V našich pobočkách po celé Asii byly také zavedeny systémy recyklace, jejichž účelem je třídit recyklovatelné materiály a navýšit tak míru recyklace v této oblasti.

Komunitní aktivity

Zjisti, jak se mohou naši zaměstnanci zapojit do místních a regionálních komunitních aktivit a podpořit tak iniciativy na ochranu přírody či životního prostředí a charitativní iniciativy.

Další informace

Další informace najdeš na stránce společnosti Sony o životním prostředí a naší stránce věnované zákonu proti modernímu otroctví