PlayStation® a životní prostředí

Co děláme pro to, abychom omezili náš dopad na životní prostředí, a jak nám můžeš pomoci.

Naše ekologická stopa

Kromě zprostředkovávání toho nejlepšího místa k hraní jsme u nás ve společnosti PlayStation přijali řadu ambiciózních závazků týkajících se ekologické stopy našich produktů a podnikání. Více se dozvíš v následujícím textu.

Klíčové iniciativy

Jsme vázáni k řadě vládních politických iniciativ vztahujících se ke globálním záležitostem v rámci životního prostředí.

Petice Play4Forests ke klimatické nouzi

Play4Forests je partnerství Organizace spojených národů s aliancí Playing for the Planet ohledně klimatu a lesů, které spojuje největší jména v oboru her, aby spolupracovala a zapojila hráče do důležitých snah o zachování a obnovu lesů.

Naše lesy – jeden z našich největších spojenců v boji s klimatickou nouzí – čelí stále větším potížím. Právě tvůj hlas může pomoci zajistit lesům i lidstvu lepší budoucnost. OSN si stanovilo misi zajistit změnu pro udržitelnou budoucnost. Podepiš petici a Play4Forests doručí tvou zprávu světovým vůdcům.

Aliance Playing for the Planet Organizace spojených národů

PlayStation je součástí aliance OSN Playing for the Planet („P4P“), jejíž činnost byla zahájena v rámci summitu generálního tajemníka OSN pro klimatickou akci v září 2019. Aliance je konsorcium videoherních společností (30 a stále se rozrůstá), které se oficiálně zavázalo podniknout kroky v oblasti změny klimatu s využitím možností celého odvětví.

Iniciativy aliance Playing for the Planet:

Časový plán uhlíkové neutrality:

Cesta k nule je globální plán společnosti Sony v oblasti životního prostředí, který usiluje o dosažení nulové ekologické stopy v celém životním cyklu našich výrobků a obchodních aktivit do roku 2050.

PS4: Udržet pokrok a zabránit do roku 2030 vzniku 30 milionů* tun emisí ekvivalentu CO2 (CO2e) u systému PS4 (ve srovnání se systémem PS3).

* Z toho přibližně 1,8 milionu tun CO2e vyplývá z dodržování požadavků na pohotovostní režim a požadavků na pohotovostní režim zařízení připojených k síti v zemích Evropské unie. Tyto požadavky jsou stanoveny v nařízení EU o pohotovostním režimu (ES 1275/2008 s dodatkem EU 801/2013).

PS5: Kromě nízkoenergetického režimu obnovení provozu (spotřeba 0,5 W nebo méně) zavedeme do PS5 další nové energeticky účinné technologie, které podle odhadů zabrání vzniku 32 300 až 39 000 tun CO2 ročně na každý milion prodaných konzolí, včetně nového účinného režimu nabíjení přes USB (při plném nabití přibližně poloviční spotřeba energie oproti PS4), architektury čipu, úložiště SSD a 7nm čipové sady.

Zelená aktivita ve hrách:

Vyvineme a vydáme speciální aplikaci virtuální reality pro zvýšení povědomí o změně klimatu, která bude našim spotřebitelům k dispozici zdarma.

Zúčastníme se herního jamu P4P 2021 a vyzveme naše spotřebitele, aby se pomocí aplikace Dreams zapojili do navrhování skutečného hratelného herního obsahu.

Tematické vedení v klíčové oblasti zájmu:

Budeme dále rozvíjet a zpřístupňovat náš nástroj pro stanovení uhlíkové stopy, který budou všechny herní společnosti moci využívat k odhadu a řízení vlastních emisí uhlíku během životního cyklu.

Příspěvek do aliance:

Vyvineme a vydáme speciální aplikaci virtuální reality pro zvýšení povědomí o změně klimatu, která bude našim spotřebitelům k dispozici zdarma.

Zúčastníme se herního jamu P4P 2021 a vyzveme naše spotřebitele, aby se pomocí aplikace Dreams zapojili do navrhování skutečného hratelného herního obsahu.

V rámci P4P se budeme účastnit vybraných herních událostí a akcí Organizace spojených národů a předvádět na nich náš pokrok a nový obsah.

Dobrovolná dohoda Evropské unie o herních konzolích (VA)

Dobrovolná dohoda Evropské unie o herních konzolích (VA)

V Evropské unii je společnost PlayStation spolu se společnostmi Microsoft a Nintendo signatářem dobrovolné dohody o herních konzolích (směrnice 2009/125/ES). Tato dobrovolná dohoda, formálně uznaná Evropskou komisí v roce 2015, stanovuje opatření ke zlepšení energetické účinnosti a efektivního využívání zdrojů u herních konzolí, mezi která patří:

  • Povinné časové limity pro automatické vypnutí.
  • Maximální hodnoty výkonu u konzolí v režimu médií a procházení. 
  • Požadavek na výrobce konzolí, v rámci kterého musí uveřejnit spotřebu energie konzolí.   
  • Závazek poskytovat mimozáruční opravy a zprostředkovávat uživatelům informace k péči o konzole.
  • Závazky zlepšovat efektivnost recyklace konzolí.  

Podle odhadů v průběhu životního cyklu UHD kompatibilní generace konzolí (včetně modelů PlayStation 4 a PlayStation 4 Pro) zmíněná dobrovolná dohoda povede k úsporám energie ve výši 48 TWh (což se rovná roční výrobě elektřiny v Portugalsku). Na základě technologických vylepšení, která zlepšují energetickou účinnost v porovnání s konzolemi s ultra vysokým rozlišením, lze odhadnout úspory energie ve výši 38 TWh za celý životní cyklus konzolí s rozlišením 8K (včetně PlayStation 5). Tato dohoda se v rámci neustálého zlepšování každé dva roky reviduje.

Naše produkty

Přečti si o tom, jak jsme u našich produktů omezili dopad na životní prostředí, včetně spotřeby energie tvé konzole PlayStation.

Náš dodavatelský řetězec

Kamionová a letecká nákladní doprava jsou dva způsoby dopravy s nejvyššími emisemi uhlíku. Pokud je to možné, tak v rámci našeho celosvětového působení dopravujeme zboží hromadně po vodě a železnicích, abychom co nejvíce omezili emise z dopravy.

Většina našich periferií se dopravuje hromadně z Číny a balí se lokálně, což podstatně snižuje počet používaných přepravních kontejnerů. 

Aktivity na pobočkách 

Stanovili jsme si cíle a aktivity, jejichž posláním je omezit dopad činností našich poboček na životní prostředí. Zatím jsme se zapojili do následujících aktivit:

Energie 

Napříč mnoha pobočkami po celém světě jsme dosáhli různých iniciativ pro energetickou účinnost. Do všech našich poboček ve Spojeném království je dodávána 100% obnovitelná elektřina a zároveň se nám od roku 2015 podařilo snížit celkovou spotřebu energie o 12 % (dle pětiletého plánu ekologického managementu společnosti Sony).

V naší londýnské pobočce jsme dokončili zásadní renovační program, který nám od roku 2015 umožnil snížit spotřebu energie o 19 % – a to navzdory zvětšení podlahové plochy o 15 % a přidání posilovny pro zaměstnance.

V Severní Americe v současné době prověřujeme možnost využití 100 % zakoupené elektřiny z obnovitelných zdrojů na všech pobočkách. Naše největší pobočky: kalifornská pobočka v San Mateu již přešla na 100% čistou energii, pobočka v Sorrento Valley pak nakupuje zelená osvědčení. Tuto iniciativu rozvíjíme ve všech našich pobočkách v Severní Americe. Kromě toho v rámci letošního programu neustálé renovace poboček instalujeme ve všech našich pobočkách energeticky úsporná zařízení, včetně osvětlení LED a systémů detekce pohybu. Součástí našich poboček jsou také nabíjecí stanice pro elektromobily.  

V Asii naše zaměstnance vedeme k úsporám energie dodržováním správných postupů. Při renovaci poboček zohledňujeme a využíváme hospodárné technologie.

Recyklace

V kancelářských pobočkách ve Spojeném království bylo v roce 2018 recyklováno 74 % veškerého vyprodukovaného odpadu. Navíc jsme dosáhli nulového množství odpadu vyváženého na skládku – náš odpad se buď recykluje, odesílá k aerobní digesci, nebo se z něj spalováním vytváří energie. Kromě toho máme za cíl omezit produkci odpadu a doposud jsme z našich poboček v Londýně, Liverpoolu a Amsterdamu odstranili všechny láhve s vodou a nápojové kartony Tetra Pak. V kancelářských kantýnách pak nabízíme opakovaně použitelné pohárky na kávu. V současné době se pouze u jedné z pěti káv zakoupených v naší londýnské kantýně použije jednorázový kelímek (dle údajů za rok 2019).

V Americe jsme omezili používání plastů ve všech našich kantýnách, podporujeme používání opakovaně použitelných nádob na nápoje a potraviny, pořizujeme nápoje pouze ve skleněných obalech, plechovkách nebo boxech a podporujeme nákup potravin produkovaných z místních zdrojů.  Řídíme se rovněž filozofií „od kořene po stonek“, při níž využíváme všechny části potravin, takže v kuchyni zůstává jen málo odpadu; veškeré přebytečné potraviny pak darujeme místním charitativním organizacím. V roce 2019 jsme v našich firemních kancelářích v kalifornském San Mateu zvýšili množství odpadu odkloněného od skládkování z 63 % na 90 %.

V našich pobočkách po celé Asii byly také zavedeny systémy recyklace, jejichž účelem je třídit recyklovatelné materiály a navýšit tak míru recyklace v této oblasti.

Komunitní aktivity

Zjisti, jak se mohou naši zaměstnanci zapojit do místních a regionálních komunitních aktivit a podpořit tak iniciativy na ochranu přírody či životního prostředí a charitativní iniciativy.

Další informace

Další informace najdeš na stránce společnosti Sony o životním prostředí a naší stránce věnované zákonu proti modernímu otroctví