Komunita

Komunitní aktivity

Jsme odhodláni pozitivně ovlivnit naši společnost. Naši zaměstnanci se účastní široké škály aktivit v místních i regionálních komunitách včetně následujících:

  • Účast na environmentálních programech či programech pro obnovení přírody, které organizuje naše společnost. 
  • Dobrovolnická činnost pro uznávané charitativní projekty či programy. 
  • Poskytování vzdělávání či práce v rámci veřejných služeb.

Máme mnoho iniciativ po celém světě, kterých se zúčastnili již tisíce našich zaměstnanců. Mezi ně se řadí například: 

Evropa

Spolupracovali jsme s nejrůznějšími organizacemi od přírodních rezervací a národních parků po komunitní zahrady a dětské charity, přičemž s některými spolupracujeme již více než 10 let. 

Podle našich zásad mají zaměstnanci každoročně nárok na volné dny za účelem dobrovolnické činnosti, během kterých podporují relevantní iniciativy ve své komunitě. 

Posledních 12 let se také účastníme dobročinného běžeckého závodu Race for Life, který se koná ve Spojeném království a výtěžek z něho putuje společnosti Cancer Research UK. Naši zaměstnanci se těchto akcí účastní v hojném počtu a zatím jsme vybrali přes 40 000 GBP.  

Severní Amerika

V listopadu 2019 jsme se zapojili do projektu Climate Reality Project v rámci jejich iniciativy „24 Hours of Reality: Truth in Action“, která měla za cíl začít celosvětovou konverzaci o klimatické krizi. Během 24 hodin jsme v našich zařízeních uspořádali 11 akcí, kde experti Climate Reality Leaders mluvili s našimi zaměstnanci o tom, co klimatické změny znamenají pro náš život a jak proti nim můžeme bojovat.

Asie

Účastnili jsme se mnoha programů včetně akce Hong Kong & Kowloon Walk for Millions, programů pro recyklaci oblečení, a v roce 2013 jsme podpořili akci The Global Game Jam, což je celosvětová akce, díky které měli vývojáři her z celého světa možnost vyvíjet hry najednou a společně. 

V Japonsku jsme vytvořili přednášky o videoherním průmyslu pro žáky základních i středních škol, ke kterým mají přístup zdarma v celé zemi.