WS-114298-5

Možná nejsi online.

K této chybě může docházet, když se snažíš přistupovat k online službě, ale sám nejsi online. Zkus následující postup:

  1. Ve hře vyber režim hraní online.
  2. Proveď test připojení k internetu v nabídce Nastavení > Síť > Test připojení k internetu a ověř, jestli jsi řádně připojen k internetu. Zároveň zkontroluj a případně znovu nakonfiguruj nastavení sítě.
  3. Možná je problém na straně serveru. Zkontroluj stránku se stavem služby PlayStation™Network nebo webové stránky hry a podívej se, jestli nedošlo k chybě serveru nebo jestli neprobíhá údržba.

Potřebuješ pomoci? 

Kontaktuj naše specialisty podpory