NP-104291-7

Došlo k chybě, protože není možné ověřit licenci obsahu.

Pokud se objeví tato chyba, je to proto, že nebylo možné ověřit titul na straně serveru:

Ujisti se, že jsi přihlášený k účtu s oprávněním k obsahu. Pokud se objeví tato chyba u titulu, který byl právě vydán, chvíli počkej a zkus to znovu.
Pokud problém stále přetrvává, kontaktuj podporu PlayStation.

Potřebuješ pomoci? 

Kontaktuj naše specialisty podpory