Jak vyřešit chybu CE-118527-4

Došlo k problému při rozlišování názvu.

Rozlišení názvu nejspíš selhalo kvůli připojení k síti.

  1. Přejdi do nabídky Nastavení > Síť > Stav připojení > Test připojení k internetu.
    Zkontroluj, že je konzole připojená k internetu. Pokud je to nutné, odpoj a znovu připoj.
  2. Vypni router/modem, počkej alespoň 5 minut a pak router/modem znovu zapni.
  3. Pokud jsi při nastavování připojení k internetu vybral v nabídce Nastavení adresy IP nebo Nastavení DNS možnost Ručně, ujisti se, že jsou správně nastavené hodnoty Primární server DNS a Sekundární server DNS.
  4. U svého poskytovatele připojení k internetu zkontroluj, jestli neprobíhá nějaká údržba.
  5. Může jít o dočasný příznak. Počkej několik minut a zkus to znovu.

Potřebuješ pomoci? 

Kontaktuj naše specialisty podpory