CE-30012-6

Došlo k interní chybě.

  1. Pokud není systémový software tvé konzole PlayStation®4 aktuální, aktualizuj jej na nejnovější verzi prostřednictvím nabídky Nastavení > Aktualizace systémového softwaru.
  2. Pokud nedojde k nápravě a systémový software je aktuální, zazálohuj si uložená data v nabídce Nastavení > Správa dat ukládaných aplikacemi.
  3. Označ aplikaci s interní chybou, stiskni tlačítko OPTIONS na ikoně aplikace a aplikaci odstraň. Pak aplikaci znovu nainstaluj z disku nebo ze své Knihovny.

Potřebuješ pomoci? 

Kontaktuj naše specialisty podpory