Aktualizace systémového softwaru konzole PS4

Jak aktualizovat systémový software na konzoli PS4

Pokud chceš, aby tvá konzole PlayStation®4 fungovala přesně tak, jak má, musí být její systémový software vždy aktuální.

Nejnovější aktualizace systémového softwaru konzolí PS4

Aktualizace systémového softwaru pro konzole PS4™ byla vydána 15. 9. 2021. 

Verze 9.00 

Hlavní funkce obsažené v aktualizaci systémového softwaru: 

 • Nyní je možné na konzoli PS4 vidět trofeje her pro konzoli PS5. 
  • V nabídce Trofeje jsou nyní v seznamu trofejí vidět trofeje pro konzoli PS5. 
  • Trofeje pro konzoli PS5 jsou také vidět v seznamu trofejí na obrazovce svého profilu na kartě [Hry]. 
 • V nabídce Zprávy jsme provedli následující aktualizace: 
  • Pokud jsi majitelem skupiny, můžeš ji nyní odstranit. Skupinu lze odstranit v nabídce možností výběrem možnosti [Odstranit skupinu]. Pokud odstraníš skupinu, bude odstraněna i u všech jejích členů.
  • V případě, že někoho zablokuješ, můžeš zároveň také opustit skupinu, ve které jste jen vy dva. Skupiny, ve kterých jsou další hráči, ale neopustíš. 

Další aktualizace funkcí: 

 • Na zařízeních s operačním systémem Android nebo iOS / iPadOS teď můžeš prostřednictvím aplikace PS Remote Play ovládat svou konzoli PS4 přes mobilní data. 
 • V rodičovské kontrole jsme uvedli následující vylepšení: 
  • Pokud dítě zažádá o zpřístupnění komunikačních funkcí ve hře, jeho rodič nebo zákonný zástupce obdrží oznámení na konzoli PS4 a v aplikaci PlayStation App.
  • Poté, co rodič nebo zákonný zástupce povolí, zamítne nebo ukončí přístup ke komunikačním funkcím hry, také dítěti přijde oznámení. 
 • Nově si můžeš zvolit, zda ti oznámení o nových produktech a mimořádných nabídkách budou zasílána na tvou konzoli PS4, nebo e-mailovou adresu. Uděláš to tak, že půjdeš do nabídky [Nastavení] > [Správa účtu] > [Informace o účtu] > [Předvolby komunikace].

Jak aktualizovat systémový software konzole PS4

Pokud se aktualizace systémového softwaru ne tvé konzoli PS4 zasekne, aktualizaci restartuj. V případě, že to nepomůže, stáhni níže uvedený soubor aktualizace na jednotku USB a postupuj podle pokynů dále. 

 1. V počítači PC nebo Mac vytvoř na jednotce USB s formátem FAT32 složku s názvem „PS4“. V této složce vytvoř další složku s názvem „UPDATE“.

 2. Stáhni soubor aktualizace (tlačítko níže) a ulož jej do složky „UPDATE“. Ulož soubor jako „PS4UPDATE.PUP“.

 3. Připoj do konzole PS4 jednotku USB obsahující tento soubor.

 4. Spusť konzoli PS4 v bezpečném režimu: stiskni a podrž tlačítko napájení a uvolni ho po druhém pípnutí.

 5. Vyber možnost 3 bezpečného režimu: Aktualizovat systémový software.

 6. Vyber možnost Aktualizovat z úložného zařízení USB > OK.

Jestliže konzole PS4 soubor nerozpozná, zkontroluj, jestli jsou správné názvy složek a název souboru. Názvy složek a název souboru zadej velkými písmeny.

Soubor stáhneš tak, že na něj klikneš pravým tlačítkem a vybereš možnost „Uložit jako“.

Jak přeinstalovat systémový software konzole PS4

Opětovná instalace systémového softwaru konzole PS4 odstraní veškerá data, která jsou na ní uložená. Tomuto procesu se říká obnovení továrního nastavení (nebo „tvrdý reset“).

 1. V počítači PC nebo Mac vytvoř na jednotce USB s formátem FAT32 složku s názvem „PS4“. V této složce vytvoř další složku s názvem „UPDATE“.

 2. Stáhni soubor pro opětovnou instalaci (tlačítko níže) a ulož jej do složky „UPDATE“. Ulož soubor jako „PS4UPDATE.PUP“.

 3. Připoj do konzole PS4 jednotku USB obsahující tento soubor.

 4. Spusť konzoli PS4 v bezpečném režimu: stiskni a podrž tlačítko napájení a uvolni ho po druhém pípnutí.

 5. Vyber možnost 7 bezpečného režimu: Přeinstalování systémového softwaru.

 6. Vyber možnost Aktualizovat z úložného zařízení USB > OK.

Jestliže konzole PS4 soubor nerozpozná, zkontroluj, jestli jsou správné názvy složek a název souboru. Názvy složek a název souboru zadej velkými písmeny.

Soubor stáhneš tak, že na něj klikneš pravým tlačítkem a vybereš možnost „Uložit jako“.

Opětovné spuštění stahování systémového softwaru na konzoli PS4

Pokud se stahování systémového softwaru pro konzoli PS4 pozastaví, smaž soubor aktualizace a zkus to znovu:

 1. V oblasti funkcí konzole PS4 vyber možnost Oznámení, vyber soubor aktualizace a stiskni tlačítko OPTIONS > Odstranit.
 2. Pak vyber možnost Nastavení > Aktualizace systémového softwaru.

Pokud proces stahování několikrát selže, proveď aktualizaci systémového softwaru pro konzoli PS4 prostřednictvím paměťového zařízení USB.

Diagnostický nástroj Fix & Replace

Pokud máš potíže s aktualizací systémového softwaru na své konzoli PS4, navštiv diagnostický nástroj Fix & Replace, kde najdeš další kroky a můžeš si zajistit opravu.

Co nabízí systémový software 8.52 pro konzoli PS4

 • Tato aktualizace systémového softwaru zlepšuje výkon systému.

Co nabízí systémový software 8.50 pro konzoli PS4

 • V rámci party si nyní můžeš užívat funkci Share Play s hráči na konzolích PS5.

 • Upozornění je teď možné v rámci zpráv vypínat a zapínat pro každou skupinu, ve které jsi. Na obrazovce dané skupiny si otevři nabídku možností a vyber možnost Vypnout oznámení.

Další aktualizace funkcí

 • Na obrazovce s podrobnostmi o relaci hry teď můžeš pomocí tlačítka Žádost o připojení požádat vedoucího relace, aby ses mohl k relaci přidat. Vedoucí herní relace ti pak může poslat pozvánku k připojení do relace.

 • Při hraní hry, kterou jsi skryl, už ostatní hráči neuvidí, že hru právě hraješ.

 • Provedli jsme aktualizaci formátu souborů pro rozšířené úložiště.

  • Jakmile připojíš zařízení rozšířeného úložiště, dojde k aktualizaci jeho souborového formátu.

  • Poté nebudeš moci zařízení používat s konzolí PS4, na níž je stále předchozí verze systémového softwaru.

 • Funkce Komunity již není k dispozici.

Upozornění

 • Nestahuj ani neinstaluj aktualizaci pomocí jiných dat, než je oficiální soubor aktualizace poskytovaný online společností Sony Interactive Entertainment. Nestahuj ani neinstaluj aktualizace jinými metodami, než které jsou popsané v dokumentaci systému nebo na tomto webu. Pokud stahuješ nebo instaluješ data aktualizace z jiného zdroje, jinou metodou, nebo na systém, který byl nějakým způsobem pozměněn či upraven, systém nemusí pracovat správně a nemusí být schopen data oficiální aktualizace nainstalovat. Jakákoli z těchto akcí porušuje podmínky záruky systému a ovlivní možnosti obdržet záruční služby a opravné služby od společnosti Sony Interactive Entertainment.
 • Neinstaluj systémový software krátce před vypnutím napájení nebo krátce po něm.
 • Během instalace systém nevypínej. Přerušení instalace může vést k poškození systému.
 • Některé aplikace či obsah nebude možné používat, pokud nejprve neprovedeš aktualizaci systémového softwaru.

Systémový software

Používáním nebo přístupem k systémovému softwaru souhlasíš se všemi aktuálními podmínkami této dohody a zavazuješ se je dodržovat. Aktuální verzi této dohody ve formátu pro tisk najdeš na webu http://doc.dl.playstation.net/doc/ps4-eula/.

Společnost Sony Interactive Entertainment může na základě vlastního uvážení kdykoli změnit podmínky této dohody, včetně podmínek obsažených v dokumentaci systému PS4 nebo v příručce, nebo na webu http://doc.dl.playstation.net/doc/ps4-oss/index.html.

Navštěvuj průběžně tuto webovou stránku a informuj se o případných změnách této dohody.