Jak aktualizovat systémový software na konzoli PS4

Jak aktualizovat systémový software na konzoli PS4

Pokud chceš, aby tvá konzole PlayStation®4 fungovala přesně tak, jak má, musí být její systémový software vždy aktuální.

Nejnovější aktualizace systémového softwaru konzolí PS4

Níže se podívej, jaké funkce jsou v rámci aktualizace k dispozici.

 • Navíc si na konzoli PS4 můžeš v nabídce Nastavení přečíst online uživatelskou příručku.

Jak aktualizovat systémový software konzole PS4

Nastav automatické aktualizace, nebo podle níže popsaných kroků systémový software aktualizuj ručně.

 1. Přejdi do nabídky Nastavení.
 2. Vyber možnost Aktualizace systémového softwaru.
  Jestliže existuje aktualizační soubor pro novější verzi, automaticky se stáhne.

Pokud se aktualizace systémového softwaru zasekne, restartuj stahování pomocí níže popsaných kroků.

 1. V oblasti funkcí konzole PS4 vyber možnost Oznámení, vyber soubor aktualizace a stiskni tlačítko OPTIONS > Odstranit.
 2. Pak vyber možnost Nastavení > Aktualizace systémového softwaru.

Pokud proces stahování několikrát selže, proveď aktualizaci systémového softwaru konzole PS4 pomocí počítače PC nebo Mac.

Pokud restartování stahování systémového softwaru selže, postupuj podle kroků popsaných níže.

 1. V počítači PC nebo Mac vytvoř na jednotce USB s formátem FAT32 nebo exFAT složku s názvem „PS4“. V této složce vytvoř další složku s názvem „UPDATE“.

 2. Stáhni soubor aktualizace (tlačítko níže) a ulož jej do složky „UPDATE“. Ulož soubor jako „PS4UPDATE.PUP“.

 3. Připoj do konzole PS4 jednotku USB obsahující tento soubor.

 4. Spusť konzoli PS4 v bezpečném režimu: stiskni a podrž tlačítko napájení a uvolni ho po druhém pípnutí.

 5. Vyber možnost Aktualizovat systémový software.

 6. Vyber možnost Aktualizovat z úložného zařízení USB > OK.

Jestliže konzole PS4 soubor nerozpozná, zkontroluj, jestli jsou správné názvy složek a název souboru. Názvy složek a název souboru zadej velkými písmeny.

Jak přeinstalovat systémový software konzole PS4

Opětovná instalace systémového softwaru konzole PS4 odstraní veškerá data, která jsou na ní uložená. Tomuto procesu se říká obnovení továrního nastavení (nebo „tvrdý reset“).

 1. V počítači PC nebo Mac vytvoř na jednotce USB s formátem FAT32 nebo exFAT složku s názvem „PS4“. V této složce vytvoř další složku s názvem „UPDATE“.

 2. Stáhni soubor pro opětovnou instalaci (tlačítko níže) a ulož jej do složky „UPDATE“. Ulož soubor jako „PS4UPDATE.PUP“.

 3. Připoj do konzole PS4 jednotku USB obsahující tento soubor.

 4. Spusť konzoli PS4 v bezpečném režimu: stiskni a podrž tlačítko napájení a uvolni ho po druhém pípnutí.

 5. Vyber možnost Inicializovat systém PS4 (Přeinstalovat systémový software).

Jestliže konzole PS4 soubor nerozpozná, zkontroluj, jestli jsou správné názvy složek a název souboru. Názvy složek a název souboru zadej velkými písmeny.

Máš problémy?

Pokud máš problémy při aktualizaci systémového softwaru na své konzoli PS4, v pokynech níže najdeš další kroky.

Upozornění

 • Nestahuj ani neinstaluj aktualizaci pomocí jiných dat, než je oficiální soubor aktualizace poskytovaný online společností Sony Interactive Entertainment. Nestahuj ani neinstaluj aktualizace jinými metodami, než které jsou popsané v dokumentaci systému nebo na tomto webu. Pokud stahuješ nebo instaluješ data aktualizace z jiného zdroje, jinou metodou, nebo na systém, který byl nějakým způsobem pozměněn či upraven, systém nemusí pracovat správně a nemusí být schopen data oficiální aktualizace nainstalovat. Jakákoli z těchto akcí porušuje podmínky záruky systému a ovlivní možnosti obdržet záruční služby a opravné služby od společnosti Sony Interactive Entertainment.
 • Neinstaluj systémový software krátce před vypnutím napájení nebo krátce po něm.
 • Během instalace systém nevypínej. Přerušení instalace může vést k poškození systému.
 • Některé aplikace či obsah nebude možné používat, pokud nejprve neprovedeš aktualizaci systémového softwaru.

Systémový software

Používáním nebo přístupem k systémovému softwaru souhlasíš se všemi aktuálními podmínkami této dohody a zavazuješ se je dodržovat. Aktuální verzi této dohody ve formátu pro tisk najdeš na webu http://doc.dl.playstation.net/doc/ps4-eula/.

Společnost Sony Interactive Entertainment může na základě vlastního uvážení kdykoli změnit podmínky této dohody, včetně podmínek obsažených v dokumentaci systému PS4 nebo v příručce, nebo na webu http://doc.dl.playstation.net/doc/ps4-oss/index.html.

Navštěvuj průběžně tuto webovou stránku a informuj se o případných změnách této dohody.

Čas od času budou pro tvou konzoli PS4 vydány aktualizace systémového softwaru (včetně bezpečnostních aktualizací), které jsou nutné k zajištění správného fungování konzole.

O nových aktualizacích systémového softwaru se dozvíš, pokud bude tvá konzole připojená k internetu, nebo pokud vložíš disk se hrou, která vyžaduje k hraní novější verzi systémového softwaru. Případně můžeš vždy znovu navštívit tuto stránku, kde najdeš nejnovější dostupné aktualizace.

Společnost SIE důrazně doporučuje, abys nejnovější aktualizaci nainstaloval co nejdříve po jejím vydání. V opačném případě může být tvá konzole vystavena bezpečnostním rizikům a/nebo hrozí, že nebude správně fungovat.