Aktualizace systémového softwaru konzole PS4 

Jak aktualizovat systémový software na konzoli PS4

Pokud chceš, aby tvá konzole PlayStation®4 fungovala přesně tak, jak má, musí být její systémový software vždy aktuální.

Nejnovější aktualizace systémového softwaru konzolí PS4

Dne 8. 3. 2023 byla vydána aktualizace systémového softwaru pro konzole PS4™. 

Verze 10.50

 • V nabídce Nastavení máš nyní přístup k oprávněným aplikacím.
  • Oprávněné aplikace jsou aplikace a služby třetích stran, se kterými jsi propojil svůj účet ve službě PlayStation Network. Pokud oprávněnou aplikaci používáš, dáváš svolení sdílet s ní údaje o svém účtu. 
  • Prohlédnout si oprávněné aplikace a spravovat je můžeš tak, že půjdeš do nabídky Nastavení > Správa účtu > Oprávněné aplikace a svým mobilním zařízením naskenuješ QR kód.
 • Přátelé, kteří jsou aktivní v aplikaci PlayStation App, se nyní v seznamu přátel zobrazí jako online.
 • Emoji se nyní mohou zobrazovat ve verzi Unicode 15.0.
 • Ve hrách, které tuto funkci podporují, se můžeš podívat, kteří hráči v relaci hrají na jiných platformách.

Verze 10.01

 • Tato aktualizace systémového softwaru zlepšuje výkon systému.

Verze 10.0

 • Při používání internetového prohlížeče si nyní můžeš vybrat mezi dvěma typy přiblížení.
  Pomocí funkce „Přiblížit“ můžeš zvětšit prvky, přičemž se přizpůsobí jejich rozložení, takže se všechny vejdou na jednu stránku a nemusíš se posunovat doleva a doprava.
  Pomocí funkce „Zvětšit“ můžeš zvětšit vše na stránce bez přizpůsobení jejího rozložení.
  Maximální míra přiblížení/zvětšení je nyní 500 %.
 • U funkce Remote Play jsme provedli následující aktualizace.
  Zjednodušili jsme používání klávesnice na tvém počítači PC nebo Mac při použití aplikace PS Remote Play.
  Odebrali jsme pole pro zadávání textu, abys pomocí klávesnice mohl psát rovnou na svoji konzoli PS5 nebo PS4.
  Klávesnici můžeš nyní kromě psaní používat k ovládání her, které to umožňují.

Jak aktualizovat systémový software konzole PS4

Pokud se aktualizace systémového softwaru ne tvé konzoli PS4 zasekne, aktualizaci restartuj. V případě, že to nepomůže, stáhni níže uvedený soubor aktualizace na jednotku USB a postupuj podle pokynů dále. 

 1. V počítači PC nebo Mac vytvoř na jednotce USB s formátem FAT32 složku s názvem „PS4“. V této složce vytvoř další složku s názvem „UPDATE“.

 2. Stáhni soubor aktualizace (tlačítko níže) a ulož jej do složky „UPDATE“. Ulož soubor jako „PS4UPDATE.PUP“.

 3. Připoj do konzole PS4 jednotku USB obsahující tento soubor.

 4. Spusť konzoli PS4 v bezpečném režimu: stiskni a podrž tlačítko napájení a uvolni ho po druhém pípnutí.

 5. Vyber možnost 3 bezpečného režimu: Aktualizovat systémový software.

 6. Vyber možnost Aktualizovat z úložného zařízení USB > OK.

Jestliže konzole PS4 soubor nerozpozná, zkontroluj, jestli jsou správné názvy složek a název souboru. Názvy složek a název souboru zadej velkými písmeny.

Jak přeinstalovat systémový software konzole PS4

Opětovná instalace systémového softwaru konzole PS4 odstraní veškerá data, která jsou na ní uložená. Tomuto procesu se říká obnovení továrního nastavení (nebo „tvrdý reset“).

 1. V počítači PC nebo Mac vytvoř na jednotce USB s formátem FAT32 složku s názvem „PS4“. V této složce vytvoř další složku s názvem „UPDATE“.

 2. Stáhni soubor pro opětovnou instalaci (tlačítko níže) a ulož jej do složky „UPDATE“. Ulož soubor jako „PS4UPDATE.PUP“.

 3. Připoj do konzole PS4 jednotku USB obsahující tento soubor.

 4. Spusť konzoli PS4 v bezpečném režimu: stiskni a podrž tlačítko napájení a uvolni ho po druhém pípnutí.

 5. Vyber možnost 7 bezpečného režimu: Přeinstalování systémového softwaru.

 6. Vyber možnost Aktualizovat z úložného zařízení USB > OK.

Jestliže konzole PS4 soubor nerozpozná, zkontroluj, jestli jsou správné názvy složek a název souboru. Názvy složek a název souboru zadej velkými písmeny.

Opětovné spuštění stahování systémového softwaru na konzoli PS4

Pokud se stahování systémového softwaru pro konzoli PS4 pozastaví, smaž soubor aktualizace a zkus to znovu:

 1. V oblasti funkcí konzole PS4 vyber možnost Oznámení, vyber soubor aktualizace a stiskni tlačítko OPTIONS > Odstranit.
 2. Pak vyber možnost Nastavení > Aktualizace systémového softwaru.

Pokud proces stahování několikrát selže, proveď aktualizaci systémového softwaru pro konzoli PS4 prostřednictvím paměťového zařízení USB.

Máš problémy?

Pokud máš problémy při aktualizaci systémového softwaru na své konzoli PS4, v pokynech níže najdeš další kroky.

Verze 9.60

Tato aktualizace systémového softwaru zlepšuje výkon systému.

Verze 9.51

Tato aktualizace systémového softwaru zlepšuje výkon systému.

Verze 9.50

V nabídce Parta jsme provedli následující aktualizace:

 • Pokud nyní zakládáš partu, můžeš si vybrat, zda půjde o otevřenou, nebo uzavřenou partu.
  • Do otevřené party se mohou tvoji přátele připojit i bez pozvánky. Připojit se mohou také přátelé členů party.
  • Uzavřená parta je pouze pro hráče, které pozveš.
 • Nyní můžeš upravovat hlasitost hlasového chatu každého hráče v partě zvlášť.
 • Přidali jsme podporu ukrajinštiny.

Verze 9.04

Tato aktualizace systémového softwaru zlepšuje výkon systému.

Verze 9.03 

Tato aktualizace systémového softwaru zlepšuje výkon systému.

Verze 9.00

Hlavní funkce obsažené v aktualizaci systémového softwaru: 

 • Nyní je možné na konzoli PS4 vidět trofeje her pro konzoli PS5. 
  • V nabídce Trofeje jsou nyní v seznamu trofejí vidět trofeje pro konzoli PS5. 
  • Trofeje pro konzoli PS5 jsou také vidět v seznamu trofejí na obrazovce svého profilu na kartě [Hry]. 
 • V nabídce Zprávy jsme provedli následující aktualizace: 
  • Pokud jsi majitelem skupiny, můžeš ji nyní odstranit. Skupinu lze odstranit v nabídce možností výběrem možnosti [Odstranit skupinu]. Pokud odstraníš skupinu, bude odstraněna i u všech jejích členů.
  • V případě, že někoho zablokuješ, můžeš zároveň také opustit skupinu, ve které jste jen vy dva. Skupiny, ve kterých jsou další hráči, ale neopustíš. 

Další aktualizace funkcí: 

 • Na zařízeních s operačním systémem Android nebo iOS / iPadOS teď můžeš prostřednictvím aplikace PS Remote Play ovládat svou konzoli PS4 přes mobilní data. 
 • V rodičovské kontrole jsme uvedli následující vylepšení: 
  • Pokud dítě zažádá o zpřístupnění komunikačních funkcí ve hře, jeho rodič nebo zákonný zástupce obdrží oznámení na konzoli PS4 a v aplikaci PlayStation App.
  • Poté, co rodič nebo zákonný zástupce povolí, zamítne nebo ukončí přístup ke komunikačním funkcím hry, také dítěti přijde oznámení. 
 • Nově si můžeš zvolit, zda ti oznámení o nových produktech a mimořádných nabídkách budou zasílána na tvou konzoli PS4, nebo e-mailovou adresu. Uděláš to tak, že půjdeš do nabídky [Nastavení] > [Správa účtu] > [Informace o účtu] > [Předvolby komunikace].

Upozornění

 • Nestahuj ani neinstaluj aktualizaci pomocí jiných dat, než je oficiální soubor aktualizace poskytovaný online společností Sony Interactive Entertainment. Nestahuj ani neinstaluj aktualizace jinými metodami, než které jsou popsané v dokumentaci systému nebo na tomto webu. Pokud stahuješ nebo instaluješ data aktualizace z jiného zdroje, jinou metodou, nebo na systém, který byl nějakým způsobem pozměněn či upraven, systém nemusí pracovat správně a nemusí být schopen data oficiální aktualizace nainstalovat. Jakákoli z těchto akcí porušuje podmínky záruky systému a ovlivní možnosti obdržet záruční služby a opravné služby od společnosti Sony Interactive Entertainment.
 • Neinstaluj systémový software krátce před vypnutím napájení nebo krátce po něm.
 • Během instalace systém nevypínej. Přerušení instalace může vést k poškození systému.
 • Některé aplikace či obsah nebude možné používat, pokud nejprve neprovedeš aktualizaci systémového softwaru.

Systémový software

Používáním nebo přístupem k systémovému softwaru souhlasíš se všemi aktuálními podmínkami této dohody a zavazuješ se je dodržovat. Aktuální verzi této dohody ve formátu pro tisk najdeš na webu http://doc.dl.playstation.net/doc/ps4-eula/.

Společnost Sony Interactive Entertainment může na základě vlastního uvážení kdykoli změnit podmínky této dohody, včetně podmínek obsažených v dokumentaci systému PS4 nebo v příručce, nebo na webu http://doc.dl.playstation.net/doc/ps4-oss/index.html.

Navštěvuj průběžně tuto webovou stránku a informuj se o případných změnách této dohody.

Čas od času budou pro tvou konzoli PS4 vydány aktualizace systémového softwaru (včetně bezpečnostních aktualizací), které jsou nutné k zajištění správného fungování konzole.

O nových aktualizacích systémového softwaru se dozvíš, pokud bude tvá konzole připojená k internetu, nebo pokud vložíš disk se hrou, která vyžaduje k hraní novější verzi systémového softwaru. Případně můžeš vždy znovu navštívit tuto stránku, kde najdeš nejnovější dostupné aktualizace. 

Společnost SIE důrazně doporučuje, abys nejnovější aktualizaci nainstaloval co nejdříve po jejím vydání. V opačném případě může být tvá konzole vystavena bezpečnostním rizikům a/nebo hrozí, že nebude správně fungovat.