Aktualizace systémového softwaru konzole PlayStation®4

Aktualizace systémového softwaru konzole PlayStation®4

Získej nejnovější aktualizaci

Aktualizace systémového softwaru 8.03 pro konzoli PS4

Aktualizace systémového softwaru pro systémy PlayStation 4 byla vydána 9. 12. 2020. Můžeš ji využít k aktualizaci systémového softwaru na verzi 8.03.

Systém PS4 vždy aktualizuj na nejnovější verzi systémového softwaru. Díky aktualizaci můžeš využívat doplňkové funkce, vylepšenou použitelnost a lepší zabezpečení.

Verze 8.03

PS4 VSH 8.03 je volitelná aktualizace a mění následující:

 • Do nabídky Zvuk/zařízení v rychlé nabídce se přidala možnost Deaktivovat zvuk chatu ve hře. Pokud zapneš toto nastavení, zvuk chatu ve hře se vypne. Nebude slyšet tvůj hlas ani neuslyšíš hlasy ostatních hráčů. Toto nastavení se nevztahuje na zvuk chatu v partě.

Verze 8.01

Tato aktualizace systémového softwaru zlepšuje výkon systému.

Verze 8.00

Hlavní funkce obsažené v aktualizaci systémového softwaru

V sekcích Parta a Zprávy byly provedeny následující změny.

 • Pokud zakládáš partu, můžeš teď vytvořit novou skupinu nebo vybrat již existující skupinu. Když vytvoříš novou skupinu, uloží se i po ukončení party. Novou partu se stejnými členy spustíš výběrem své dříve vytvořené skupiny.
 • Svoje skupiny můžeš teď používat napříč Partou a Zprávami. Můžeš posílat zprávy skupině, kterou jsi vytvořil kvůli partě, nebo založit partu se skupinou, se kterou si píšeš.
 • Ve skupinách se třemi a více členy může teď vlastník skupiny členy ze skupiny odebírat. Vlastník skupiny je hráč, který skupinu vytvořil.
 • Pokud jsi ve skupině jen ty a jeden další hráč, nelze již změnit název nebo obrázek skupiny. Zobrazí se jen jméno a obrázek dalšího hráče.
 • Na obrazovce part přibyla možnost Zprávy. Když vybereš možnost Zprávy, uvidíš zprávy, které si mezi sebou posílají členové skupiny.
 • Bylo odebráno veřejné/soukromé nastavení part. K partě se mohou připojit jen členové skupiny.
 • Nastavení party můžeš teď změnit v nabídce možností, které se zobrazí na obrazovce, když vybereš možnost Parta. Nastavení připojení party můžeš také spravovat výběrem možnosti Připojení hlasového chatu party, která byla doplněna do nastavení party.
 • Členové party mohou teď vidět, když máš ztlumený mikrofon.
 • Do party se můžeš připojit i v případě, když jsou v ní členové, které jsi zablokoval. Když se připojíš v partě, ve které jsou zablokovaní členové, nebo když se k partě připojí zablokovaní členové, přijde ti oznámení. V partě se neuslyšíte navzájem, neuslyšíte hry, které hrajete, ani se nezobrazí stav funkce Share Play. Zablokovaný člen navíc nedostane oznámení, že jsi ho zablokoval.
 • Relace Hrajte spolu se už v partě nemohou zahájit. U online hraní pro více hráčů můžeš zahájit herní relaci ze hry.

Novinkou jsou úrovně Trofejí.

 • Tvoje úroveň trofejí je žebříček určený celkovým počtem trofejí, které jsi získal. Když aktualizuješ svůj systémový software, uvidíš novou úroveň trofejí podle trofejí, které jsi do té doby získal. Nová úroveň trofejí se také objeví, když se přihlásíš do aplikace PlayStation App, systému PlayStation Vita nebo do online platformy My PlayStation.
 • V trofejích, které jsi už obdržel, nebo v informacích o trofejích, jako jsou požadavky na odemčení, nedojde k žádným změnám.

Prostřednictvím aplikací ověřovatele je teď k dispozici dvoustupňové ověření.

 • Po zadání přihlašovacích údajů a hesla do konzole PS4 můžeš přihlašovací proces dokončit povolením přístupu aplikace.
 • Aplikace ověřovatele můžeš stáhnout z obchodů App Store nebo Google Play™. Nezaručujeme funkčnost všech aplikací ověřovatele.

V sekci Rodičovská kontrola byly provedeny následující změny.

 • Funkce Komunikace s ostatními hráči a Prohlížení obsahu vytvořeného jinými hráči se teď spojily do funkce Komunikace a obsah generovaný uživateli. Pokud jsi pro kterékoli z nastavení vybral možnost Není povoleno, totéž nastavení se převede po aktualizaci.
 • I když je funkce Komunikace a obsah generovaný uživateli nastavena na hodnotu Není povoleno, může se teď funkce herní komunikace použít pouze u konkrétních her, které povolil správce rodiny nebo rodič/opatrovník. Pokud během hry dítě odešle žádost, obdrží správce rodiny nebo rodič/opatrovník e-mail. Postupuj podle pokynů v e-mailu a povol nebo omez použití funkcí herní komunikace.
 
Další aktualizace funkcí

V rychlé nabídce v sekci Zvuk/zařízení přibyla možnost Ztlumit všechny mikrofony.

 • Toto nastavení ztlumí všechny mikrofony připojené ke konzoli PS4.

Pro použití aplikace Remote Play na mobilních zařízeních nebo počítačích byly provedeny následující změny.

 • Aplikaci PS Remote Play musíš na svém zařízení aktualizovat na nejnovější verzi.
 • Přiřazení tlačítek, které jsi nastavil na ovladači na konzoli PS4, je při použití aplikace Remote Play stejné.
 • Obnovil se návrh obrazovky.
 • Již není k dispozici podpora pro systémy Android™5 a 6.
 • Již není k dispozici podpora pro systém Windows 8.1.

V nabídce Nastavení > Správa účtu > Nastavení soukromí došlo k následujícím změnám.

 • Sekce Hraní | Média, Trofeje a Hry se teď spojily do sekce Herní historie. Můžeš omezit, kdo uvidí hry, které hraješ, a trofeje, které jsi získal.
 • V sekci Hraní | Média přibyla funkce Stav online a Nyní hraje. Můžeš omezit, kdo uvidí tvůj stav online a hry, které aktuálně hraješ.
 • V sekci Osobní údaje | Zasílání zpráv se v možnosti Zprávy změnil obsah, který můžeš omezit. Můžeš omezit, kdo tě pozve do part a přidá do skupin. Například nastavení Pouze přátelé dříve zobrazovalo zprávy pouze od tvých přátel, ale teď můžeš vidět zprávy i od hráčů, kteří nejsou tvoji přátelé, ale jsou ve tvé skupině.
 • V sekci Osobní údaje | Zasílání zpráv byla odebrána možnost Dostupnost na mobilních telefonech.

V sekci Komunity byly provedeny následující změny.

 • Když vytvoříš novou komunitu, nemůžeš již k omezení členů, kteří do ní mohou vstoupit, použít funkci Pouze na základě požadavku. Pokud je stávající komunita nastavena na možnost Kdokoli, nemůžeš ji už změnit na možnost Pouze na základě požadavku.
 • Z obrazovky komunity ji nemůžeš vytvářet party. Budeš muset vytvořit skupinu v sekci Parta.

V sekci Události již není možné vytvářet nové události.

 • Události vytvořené před aktualizací zůstanou zachovány a turnaje hostované herními vývojáři se budou odehrávat i nadále.

U některých funkcí se změnil návrh obrazovek i na nich zobrazovaný obsah.

App Store, iPad, iPhone a Mac jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA. a dalších zemích.

Google Play, logo Google Play a Android jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

Stažení souboru aktualizace pro konzoli PS4

Pokud se tvoje konzole PS4 nemůže automaticky aktualizovat, zkus soubor stáhnout znovu. Pokud tento postup selže, přenes soubor níže na jednotku USB a nainstaluj na svou konzoli PS4.

Stáhni si soubor pro opětovnou instalaci pro konzoli PS4

Opětovnou instalací systémového softwaru konzole PS4 dojde ke smazání všech dat uložených v systémovém úložišti konzole PS4. Tomuto procesu se říká obnovení továrního nastavení. 

Na konzoli PS4 znovu spusť stahování systémového softwaru pro konzoli PS4

Pokud se automatické stahování systémového softwaru pro konzoli PS4 pozastaví, smaž aktualizační soubor a zkus to znovu:

 1. V oblasti funkcí konzole PS4 vyber možnost Oznámení, vyber soubor aktualizace a stiskni tlačítko OPTIONS > Odstranit.
 2. Pak vyber možnost Nastavení > Aktualizace systémového softwaru
 3. Pokud proces stahování několikrát selže, proveď aktualizaci systémového softwaru pro konzoli PS4 prostřednictvím paměťového zařízení USB.

Diagnostický nástroj Fix and Replace

Pokud máš potíže s aktualizací firmwaru pro konzoli PS4, navštiv diagnostický nástroj Fix and Replace, kde najdeš další kroky a můžeš si zajistit opravu.

Verze 7.55

Tato aktualizace systémového softwaru zlepšuje výkon systému.

Verze 7.51

Tato aktualizace systémového softwaru zlepšuje výkon systému.

Verze 7.50

Tato aktualizace systémového softwaru zlepšuje výkon systému.

Verze 7.02

Tato aktualizace systémového softwaru zlepšuje výkon systému.

Verze 7.01

Tato aktualizace systémového softwaru zlepšuje výkon systému.

Verze 7.00

Hlavní funkce obsažené v aktualizaci systémového softwaru

 • V sekci (Parta) byly provedeny následující změny.

  Maximální počet uživatelů, který se může přidat do skupiny, byl zvýšen z 8 na 16.

  Byla přidána funkce přepisu chatu a byla vylepšena dostupnost. Pokud jsi v partě, použij na svém smartphonu nebo jiném mobilním zařízení funkci (PS4 Second Screen) *1, která převede hlasový chat celé skupiny do textové podoby nebo napsaný text nahlas přečte ostatním členům skupiny.

  Tato funkce je dostupná pouze v angličtině a pouze na systémech PS4 prodávaných v určitých oblastech.

  Bylo vylepšeno síťové připojení.

  Byla vylepšena kvalita zvuku hlasového chatu.

 • Aplikaci Remote Play lze nyní použít na více zařízeních.

  Kromě zařízení XperiaTM lze aplikaci Remote Play použít na dalších smartphonech nebo tabletech s operačním systémem Android™ 5.0 nebo novějším*2. Chceš-li použít aplikaci Remote Play pro konzoli PS4, stáhni si ji z obchodu Google Play™.

  Mobilní zařízení se systémem Android 10 si mohou navíc prostřednictvím funkce Bluetooth® připojit bezdrátový ovladač DUALSHOCK 4 a ovládat aplikaci Remote Play*2, *3.

*1 Stáhni si nejnovější verzi funkce PS4 Second Screen, která je dostupná v obchodech Google Play™ nebo App Store.

*2 Aplikace Remote Play nemusí být kompatibilní s každým zařízením.

*3 V závislosti na zařízení nemusí být dostupné některé funkce, jako je například dotykový panel nebo vibrační funkce.

 

Další aktualizace funkcí

 • Pokud používáš aplikaci Remote Play na zařízení iPhone nebo iPad, máš k dispozici následující operace. Pokud chceš změnit tato nastavení, na obrazovce aplikace Remote Play vyber možnost [Nastavení].

  iPhone nebo iPad: Ovladač lze nyní zobrazit napořád. iPhone: Nyní máš možnost uzamknout orientaci displeje.

 • Bezdrátový ovladač DUALSHOCK 4 můžeš nyní prostřednictvím funkce Bluetooth a aplikace Remote Play používat na zařízeních iPhone, iPad a Mac*.

  Přístup k této funkci získáš po aktualizaci na následující operační systémy.
  iOS 13
  iPadOS 13
  macOS Catalina

*Některé funkce, jako je například dotykový panel nebo vibrační funkce, nemusí být na zařízeních iPhone a iPad dostupné.

„Xperia“ je obchodní známka či registrovaná obchodní známka společnosti Sony Mobile Communications AB.

App Store, iPad, iPhone, Mac, iPadOS a macOS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích.

Značka a logo slova Bluetooth® jsou registrované obchodní značky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli využití těchto značek společností Sony Interactive Entertainment Inc. probíhá na základě licence. Další ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

Google Play, logo Google Play a Android jsou ochranné známky společnosti Google LLC. IOS je ochrannou nebo registrovanou ochrannou známkou společnosti Cisco registrovanou v USA a dalších zemích a je použita na základě licence.

Upozornění

 • Nestahuj ani neinstaluj aktualizaci pomocí jiných dat, než je oficiální soubor aktualizace poskytovaný online společností Sony Interactive Entertainment. Nestahuj ani neinstaluj aktualizace jinými metodami, než které jsou popsané v dokumentaci systému nebo na tomto webu. Pokud stahuješ nebo instaluješ data aktualizace z jiného zdroje, jinou metodou, nebo na systém, který byl nějakým způsobem pozměněn či upraven, systém nemusí pracovat správně a nemusí být schopen data oficiální aktualizace nainstalovat. Jakákoli z těchto akcí porušuje podmínky záruky systému a ovlivní možnosti obdržet záruční služby a opravné služby od společnosti Sony Interactive Entertainment.
 • Neinstaluj systémový software krátce před vypnutím napájení nebo krátce po něm.
 • Během instalace systém nevypínej. Přerušení instalace může vést k poškození systému.
 • Některé aplikace či obsah nebude možné používat, pokud nejprve neprovedeš aktualizaci systémového softwaru.

Systémový software

Používáním nebo přístupem k systémovému softwaru souhlasíš se všemi aktuálními podmínkami této dohody a zavazuješ se je dodržovat. Aktuální verzi této dohody ve formátu pro tisk najdeš na webu http://doc.dl.playstation.net/doc/ps4-eula/.

Společnost Sony Interactive Entertainment může na základě vlastního uvážení kdykoli změnit podmínky této dohody, včetně podmínek obsažených v dokumentaci systému PS4 nebo v příručce, nebo na webu http://doc.dl.playstation.net/doc/ps4-oss/index.html.

Navštěvuj průběžně tuto webovou stránku a informuj se o případných změnách této dohody.