Chybové kódy na konzoli PS4

Chybové kódy na konzoli PlayStation®4

Podpora PlayStation

Zkus chybový kód vyhledat, nebo si níže projdi seznam nejběžnějších chybových kódů na konzoli PS4™.

CE-34878-0 Došlo k chybě aplikace. 

CE-33984-7 Při pokusu o získání adresy IP vypršel časový limit testu připojení. 

CE-35451-8 Při připojování k serveru došlo k chybě. 

CE-35239-2 K používání síťových funkcí je nutná aktualizace systémového softwaru konzole PlayStation®4. 

NW-31250-1 Interní chyba serveru. Při připojování k serveru došlo k chybě. 

NP-31730-4 Během připojování ke službě PlayStation™Network se vyskytla chyba. 

NW-31205-1 Síťové připojení je nestabilní nebo příliš slabé, než aby mohlo být navázáno spojení se serverem služby PlayStation™Network. 

CE-36329-3 Došlo k chybě systémového softwaru. 

NP-31928-3 Připojení k síti se nezdařilo. 

NP-39225-1 Došlo k problému s připojením k internetu na konzoli PlayStation®4. 

WS-37501-6 Interní chyba serveru. Při připojování k serveru došlo k chybě. 

WV-33917-3 An error occurred due to too many redirects. 

NP-31739-3 Stahování nejnovějšího souboru aktualizace stále probíhá. Aby bylo možné funkci použít, je potřeba nainstalovat tento soubor aktualizace. 

CE-33937-5 Není možné použít tento obsah. Pokud chceš používat tento obsah, kup si ho v obchodě PlayStation™Store. 

CE-32883-4 Došlo k interní chybě. 

CE-30005-8 Při přístupu na pevný disk („HDD“) nebo disk Blu-ray / DVD došlo k chybě. 

NW-31194-8 Došlo k problému s připojením k internetu na konzoli PlayStation®4. 

CE-33950-0 Nelze se připojit k serveru za účelem ověření licence. 

CE-38706-4 Nelze se připojit k serveru. 

NW-31294-9 Překročení časového limitu připojení z důvodu nestability bezdrátového připojení. 

NW-31297-2 Nelze se připojit k bezdrátové síti. 

NW-31247-7 Vypršel časový limit připojení k síti. 

NP-31980-1 Relace je naplněna. 

NP-34924-2 Není možné zkontrolovat nejnovější aktualizace pro tuto aplikaci. Připojení k síti může být nestabilní. 

CE-39984-3 Konzole PlayStation®4 získala IP adresu, ale nemůže se připojit k internetu. 

E-8200012C Údaje o kreditní či debetní kartě jsou neplatné. 

CE-37704-1 Stahování bylo zrušeno, protože na pevném disku (HDD) není dostatek místa. 

SU-30645-8 Konzole PlayStation®4 nerozpoznala soubor aktualizace systémového softwaru. 

WV-33907-2 K serveru se nepodařilo připojit v časovém limitu. Připojení může být zahlcené nebo dočasně nestabilní. 

NW-31456-9 Chyba připojení. 

NW-31253-4 Došlo k chybě sítě. Odezva ze serveru DNS je zpožděná nebo nestabilní. 

NW-31201-7 Připojení k síti se nezdařilo. 

CE-34305-5 Nepodařilo se načíst informace z pevného disku (HDD) 

CE-32869-8 Aplikaci se nepodařilo spustit, protože informace jsou neplatné. Databáze je pravděpodobně částečně poškozená. 

CE-32894-6 Spojení se serverem bylo ztraceno. Mohl nastat problém při připojování k síti nebo jsou služba PlayStation™Network nebo server poskytovatele služby dočasně zaneprázdněny. 

CE-37700-7 Stahování bylo zrušeno, protože obsah není v obchodě PlayStation Store dostupný. 

NP-36006-5 Data tvých trofejí mohou být poškozená. 

E-8200002E Kreditní karta v evidenci není platná 

NW-31374-8 Časový limit připojení vypršel 

E-82000113 Nelze uplatnit kupon s kódem 

CE-34861-2 Došlo k chybě sítě. 

E-82000134 Tento produkt či obsah nejsou pro zemi/oblast tvého účtu dostupné. 

WC-40360-3 Problém s obchodem PlayStation™Store. 

WC-40371-5 Kód poukázky, který jsi zadal, není platný. 

E-82000171 Kreditní karta v evidenci není platná. 

NP-37667-9 Připojení ke službě Share Play se ztratilo, protože připojení k síti přestalo být stabilní. 

CE-33992-6 Chyba testu připojení k internetu. 

NW-31295-0 Nelze se připojit k síti Wi-Fi. Síla signálu Wi-Fi může být příliš slabá. 

E-82021088 Kreditní karta, kterou jsi zkoušel zaregistrovat, je již přiřazená ke tvému účtu. 

NP-31736-0 Aplikace se pokouší připojit k uživateli, který se odhlásil. 

E-82000133 Platnost kuponu s kódem, který jsi zadal, již vypršela, nebo kupon zatím není dostupný. 

NP-34994-9 Došlo k chybě aplikace Parta. 

E-82000054 Zadaná kreditní karta je neplatná. 

E-82021054 Zadaná kreditní karta je neplatná. 

E-8200012F The voucher code you entered is not valid. 

CE-36275-3 Nepodařilo se odeslat komentář k vysílání. 

CE-38612-0 Data aplikace na pevném disku (HDD) jsou s největší pravděpodobností částečně poškozená. 

E-82000000 Undefined application error. 

NP-34957-8 Chyba komunikace se serverem. 

NP-37637-6 Nainstaluj nejnovější systémový software. 

NP-34993-8 Nelze se připojit k serveru. 

CE-37732-2 Stažený soubor se do systému nenainstaloval správně. Pravděpodobně se data během stahování poškodila. 

NP-31801-3 An error occurred while using PSN functions. 

CE-38604-1 Aplikaci nelze stáhnout, protože je již nainstalována verze tohoto titulu z disku. 

CE-36485-6 Úložné zařízení USB nelze rozpoznat. 

WC-40365-8 Tuto položku nelze přidat do košíku. Celková hodnota položek v košíku dosáhla limitu. 

CE-36249-4 Tento obsah nelze stáhnout. Ještě nenastalo datum pro stažení. 

CE-32930-7 Stažená data na pevném disku (HDD) jsou pravděpodobně poškozená. 

CE-35413-6 Kód PIN pro aplikaci Remote Play je nesprávný. 

NP-35000-8 Probíhá údržba služby PSN. 

NW-31254-5 Došlo k chybě sítě. Odezva ze serveru DNS je zpožděná nebo nestabilní. 

NP-37680-4 Kreditní karta v evidenci není platná. 

CE-33126-5 Není možné pokračovat ve vysílání. Texty nebo nastavení spojené s tímto kanálem možná nejsou platné. 

E-82000002 Nelze se připojit k serveru služby PSN. 

CE-32921-7 Systém nedokáže přečíst disk. 

CE-32951-0 Došlo k problému připojení k síti. 

CE-32937-4 Stahování dat se nezdařilo. 

CE-34867-8 Byl vložen jiný disk. 

NP-31735-9 Tuto funkci nelze přehrát kvůli věkovému omezení. 

CE-38702-0 Nelze načíst informace ze serveru. Může docházet k problémům s připojením k síti nebo internetu. 

WC-40378-2 Učinil jsi příliš mnoho pokusů v krátkém čase. 

E-820001F7 K serveru se nepodařilo připojit (chyba HTTP 503). 

NP-33318-8 Připojení ke službě Share Play se ztratilo, protože připojení k síti přestalo být stabilní. 

WC-40330-0 Timeout error. 

WC-40343-4 Údaje o kreditní nebo debetní kartě uložené na tvém účtu jsou neplatné. 

WC-40375-9 Kupon s kódem, který jsi zadal, buď zatím není aktivní, nebo mu vypršela platnost. 

WC-40349-0 Kreditní karta v evidenci není platná. 

WC-40377-1 Nepodařilo se doplnit finanční prostředky do peněženky pomocí kuponu nebo karty PlayStation™Network. 

WC-40355-7 Problém s doplněním financí na dětský účet. 

WC-40382-7 Kreditní karta v evidenci není platná. 

E-80558337 Konzole PlayStation 4 nemůže řádně rozeznat obsah. Registrační údaje obsahu mohou být nesprávné. 

WS-36782-6 Žádost o přátelství nelze odeslat. 

E-82000130 The voucher code you have entered is invalid or has not become available yet. 

E-82000003 Došlo k chybě.  

CE-33319-9 Není možné nahrát video/screenshot, protože jsi dosáhl limitu služby. 

CE-37857-0 Konzole PlayStation®4 nerozeznává úložiště USB. 

WC-40372-6 Kód poukázky, který jsi zadal, je neplatný nebo zatím není dostupný. 

WS-37504-9 Probíhá údržba služby PlayStation™Network. 

WV-33899-2 Připojení ke službě PlayStation™Network se nezdařilo. 

WS-37505-0 Spojení mezi tvou konzolí PlayStation®4 a serverem selhalo. 

WC-41705-7 K dokončení transakce je nutná platební metoda. 

CE-33986-9 Chyba testu připojení k internetu. 

CE-32899-1 Nelze se připojit k serveru. 

WC-34731-8 Údaje o kreditní kartě jsou neplatné. 

CE-41521-3 Toto zařízení Bluetooth nelze zaregistrovat. 

SU-42481-9 Aktualizace systémového softwaru se nezdařila. 

SU-30746-0 Aktualizace systémového softwaru se nezdařila. 

WS-37469-9 Připojení k serveru se nezdařilo. 

E-82000102 Problém s doplněním finančních prostředků na dětský účet 

NP-31952-0 Vypršel časový limit připojení k síti. 

CE-30774-1 Aktualizace není možná 

NP-38551-2 You may have activated a primary PS4 console too many times in a short period. 

WS-43709-3 Zkontroluj datum ukončení platnosti platební karty. 

NP-37602-8 Při propojování účtů se vyskytla chyba. 

E-8210604A Při platbě došlo k chybě. 

WS-43689-0 Při platbě došlo k chybě. 

NP-32224-3 Nepodařilo se připojit ke službě PSN. 

NW-31473-8 Připojení k serveru se nezdařilo. 

NP-32470-6 Nepodařilo se připojit ke službě PSN. 

NW-31175-7 Došlo k chybě při připojování k síti. 

NW-31204-0 Došlo k chybě při připojování k síti. 

NW-31251-2 Došlo k chybě při připojování k síti. 

NW-31308-5 Došlo k chybě při připojování k síti. 

NW-34345-9 Došlo k chybě při připojování k síti. 

SU-30625-6 Aktualizace systémového softwaru se nezdařila. 

NW-31172-4 Připojení k internetu bylo ztraceno. 

SU-34914-1 Aktualizace se nezdařila. 

CE-30785-3 V bezpečném režimu nelze rozpoznat úložné zařízení USB. 

CE-30035-1 Please try again after a while. 

CE-30022-7 Došlo k interní chybě. 

SU-30627-8 Došlo k chybě při otevírání datového souboru. 

CE-30008-1 Při spouštění obsahu došlo k chybě. 

CE-32809-2 An error occurred while launching the game. 

CE-30002-5 Data aplikace mohou být poškozená.  

CE-30006-9 Při přístupu k datům se vyskytla chyba. 

CE-30028-3 Během čtení ze systémového úložiště nebo čtení uložených dat došlo k chybě. 

CE-34568-6 Došlo k systémové chybě. 

CE-34224-5 Došlo k systémové chybě. 

SU-30638-0 Nebylo možné spustit aktualizaci systémového softwaru. 

NP-31971-1 Nepodařilo se připojit ke službě PSN. 

NP-31975-5 Nepodařilo se připojit ke službě PlayStation™Network. 

CE-32958-7 Data mohou být poškozená. 

NW-31229-7 Došlo k chybě při připojování k síti. 

CE-33383-0 Došlo k problému s připojením k síti. 

NP-37665-7 Chyba aplikace. 

NP-32167-9 Došlo k chybě při připojování k serveru. 

CE-30905-7 Proces připojení k zařízení Bluetooth nelze spustit. 

CE-30012-6 Došlo k interní chybě. 

NP-32370-5 Uživatel je již zaregistrován. 

CE-30003-6 Došlo k problému se síťovým připojením.  

CE-30088-9 Při spouštění hry došlo k chybě.  

CE-30993-4 Při připojování přes rozhraní Bluetooth došlo k chybě. 

CE-32539-2 Čtení dat se nezdařilo.  

CE-33415-6 Došlo k chybě. 

CE-33678-7 Nemáš nárok na dodatečný obsah. 

WS-37397-9 Připojení k serveru se nezdařilo. 

NP-40833-8 Došlo k chybě při připojování k serveru. 

SU-41350-3 Soubor aktualizace nelze rozpoznat. 

WC-36551-0 Došlo k chybě komunikace se serverem. 

CE-32928-4 Stahování bylo zrušeno. 

NP-34388-6 Registrace účtu se nezdařila. 

CE-33108-5 Při čtení dat se vyskytla chyba. 

CE-30001-4 Došlo k chybě. 

CE-35486-6 Konzole PS4™ nedokáže přečíst disk. Může jít o nepodporovaný formát disku nebo může být disk poškozený. 

CE-30784-2 Konzoli PlayStation®4 se nepodařilo rozpoznat zařízení USB 

CE-33096-1 Tato chyba může nastat, pokud dojde k problému při nahrávání dat. 

CE-33103-0 Nelze sdílet se službami sociálních sítí. 

CE-33384-1 Došlo k problému se síťovým připojením.  

NP-32062-3 Data v konzoli jsou možná poškozená. 

Jak vyřešit chybu CE-32889-0 Došlo k chybě hry či aplikace. 

CE-34788-0 Tento soubor aktualizace není možné použít. 

E-82000028 Údaje o kreditní nebo debetní kartě uložené na tvém účtu jsou neplatné. 

CE-34335-8 V konzoli PlayStation®4 nebyl zjištěn žádný pevný disk (HDD). 

CE-33116-4 Došlo k systémové chybě. 

CE-33676-5 Položka je poškozená nebo ji systém nedokáže zjistit.  

WC-40383-8 K serveru se nepodařilo připojit (chyba HTTP 503). 

CE-33945-4 Připojení k serveru selhalo. 

CE-35489-9 Neplatný region. 

CE-35406-8 Konzoli PlayStation®Vita se nepodařilo v rámci funkce Remote Play propojit s konzolí PlayStation®4, protože účty na těchto systémech nejsou shodné. 

CE-33991-5 Připojení k síti se nezdařilo. 

CE-35287-5 Nelze se připojit k serveru 

SU-35931-1 Data aktualizace systémového softwaru jsou částečně poškozená. 

NP-38496-0 Funkci Share Play nelze spustit, protože rychlost nahrávání je nižší než 2 Mb/s.  

CE-36244-9 Stahování bylo pozastaveno. Stažený obsah je patrně poškozený. 

SU-30696-4 Aktualizace systémového softwaru se nezdařila. Soubor aktualizace může být poškozený. 

WS-37337-3 Tvůj účet byl dočasně zablokován. 

WS-37368-7 Tvůj účet byl zablokován. 

CE-35340-5 Možná probíhá údržba této služby. Chvilku počkej, než se pokusíš o další přístup ke službě. 

WS-37313-7 Při propojování tvého účtu ve službě YouTube ke službě PlayStation™Network došlo k chybě. 

NP-37668-0 Funkce Share Play není dostupná kvůli špatné kvalitě síťového připojení. 

CE-35327-0 Nelze se připojit k serveru. 

NP-38497-1 Funkce Share Play má potíže se sítí. Důvodem může být tvá rychlost sítě.  

WS-36812-0 Není možné se připojit k partě. 

E-82000168 Nelze se připojit ke službě PlayStation™Network. 

CE-34544-0 Není možné nalézt informace nutné ke spuštění aplikace. 

CE-34632-8 Obsah není dostupný 

E-82000050 Adresa souboru může být neplatná, případně mohlo dojít k neočekávané chybě serveru. 

E-8200002A Údaje o kreditní či debetní kartě jsou neplatné. 

WC-40345-6 Údaje o kreditní či debetní kartě jsou neplatné. 

E-82000138 Nepodařilo se doplnit finanční prostředky do peněženky pomocí kuponu nebo karty služby PlayStation™Network. 

CE-33191-7 Vlož do konzole PlayStation®4 správný disk. 

SU-42118-6 Při aktualizaci systémového softwaru konzole PlayStation®4 došlo k problému. 

WS-43701-5 Ve tvé peněžence není dostatek financí k nákupu. 

WC-34737-4 Zkontroluj správnost údajů o své zaregistrované platební metodě. 

WS-45479-9 Tento kód poukázky již byl využit. 

CE-41902-6 Připojené úložné zařízení USB není kompatibilní s konzolí PlayStation®4.  

SU-41333-4 Při aktualizaci systémového softwaru konzole PlayStation®4 došlo k problému. 

WS-37338-4 Došlo k problému při pokusu o přístup do služby PlayStation™Network (PSN). 

NP-31866-4 Došlo k problému s uloženými daty v online úložišti. 

WS-44949-0 Tato akce byla dočasně omezena. 

WS-44369-6 Ve službě PlayStation™Network možná právě probíhá údržba. 

CE-42288-4 Během připojování ke službě PlayStation™Network (PSN) se vyskytla chyba. 

NP-41772-1 Během aktivace primární konzole PlayStation®4 došlo k chybě. 

NP-46042-6 Některé zadané údaje byly nesprávné. 

CE-36420-5 Při připojování ke konzoli PS4 přes rozhraní Bluetooth došlo k chybě. 

WS-45487-8 Tento kód poukázky již byl využit. 

CE-46062-8 Došlo k chybě aplikace. 

CE-38605-2 Na tvé konzoli PlayStation®4 selhalo stažení obsahu. 

WC-34736-3 Zkontroluj správnost údajů o svém zaregistrovaném způsobu platby. 

SU-30677-3 Aktualizace systémového softwaru konzole PlayStation®4 se nezdařila. 

NP-37521-8 Při připojování k serveru na konzoli PlayStation®4 došlo k chybě. 

CE-36418-2 Toto zařízení Bluetooth není podporováno. 

Potřebuješ pomoci? 

Kontaktuj naše specialisty podpory