SU-41350-3

Soubor aktualizace nelze rozpoznat.

  1. Pokud je to možné, zkus konzoli připojit k internetu pomocí kabelového připojení. 
  2. V oblasti funkcí konzole PS4 vyber možnost Oznámení, vyber soubor aktualizace a stiskni tlačítko OPTIONS > Odstranit
  3. Pak vyber možnost Nastavení > Aktualizace systémového softwaru.
  4. Pokud problémy přetrvávají, spusť konzoli PS4™ v bezpečném režimu a pokus se aktualizaci provést pomocí jednotky USB.

Potřebuješ pomoci? 

Kontaktuj naše specialisty podpory