NP-37637-6

Nainstaluj nejnovější systémový software.

Nejnovější verzi systémového softwaru stáhneš na obrazovce funkcí po výběru možnosti Nastavení > Aktualizace systémového softwaru.