CE-34861-2

Došlo k chybě sítě.

Zkontroluj stránku se stavem služby PlayStation™Network, jestli nedošlo k výpadku nebo neprobíhá údržba.

Pokud nedochází k žádným problémům služby, tvá síť možná nemá zaveden protokol SSL (secure socket layer). Většina her vyžaduje, abys měl ve své síti protokol SSL, aby mohly komunikovat se servery hry. 

Obrať se na svého poskytovatele internetového připojení, který tuto skutečnost může potvrdit, případně pomoci vyřešit.

Potřebuješ pomoci? 

Kontaktuj naše specialisty podpory