CE-30002-5

Data aplikace mohou být poškozená.

  1. Vypni konzoli podržením tlačítka napájení po dobu tří sekund. Kontrolka napájení bude chvíli blikat a potom se konzole vypne.
  2. Poté, co se konzole vypne, opět stiskni a podrž tlačítko napájení. Tlačítko pusť po zaznění druhého pípnutí – první pípnutí se ozve hned po stisknutí, druhé o sedm sekund později. Konzole se spustí v bezpečném režimu.
  3. Pomocí kabelu USB připoj ovladač a stiskni tlačítko PS na ovladači.
  4. Vyber možnost Aktualizovat systémový software.
  5. Pokud k této chybě dochází pouze u konkrétní aplikace, označ tuto aplikaci a stiskni tlačítko OPTIONS > Odstranit. Pak aplikaci znovu nainstaluj z disku nebo ze své Knihovny.

Potřebuješ pomoci? 

Kontaktuj naše specialisty podpory