CE-30028-3

Během čtení ze systémového úložiště nebo čtení uložených dat došlo k chybě.

Vyzkoušej následující postup. Po každém kroku zkontroluj, zda nedošlo k vyřešení problému.

  1. Restartuj konzoli PlayStation®4.
  2. Ulož nová uložená data a akci s těmito novými daty opakuj. Pokud nově uložená data fungují, předešlá uložená data jsou nejspíš poškozená.
  3. Odstraň aplikaci a nainstaluj ji znovu.
  4. Vypni konzoli podržením tlačítka napájení po dobu tří sekund. Kontrolka napájení bude chvíli blikat a potom se konzole vypne. Poté, co se konzole vypne, opět stiskni a podrž tlačítko napájení. Tlačítko pusť po zaznění druhého pípnutí – první pípnutí se ozve hned po stisknutí, druhé o sedm sekund později.
  5. V nabídce nouzového režimu vyber možnost Obnovit databázi. Zkontroluj, zda nedošlo k vyřešení problému.
  6. Pokud problém přetrvává, zvol v nabídce bezpečného režimu možnost Inicializovat systém PS4. Než provedeš tento krok, svá data zálohuj.

Potřebuješ pomoci? 

Kontaktuj naše specialisty podpory