WS-37397-9

Připojení k serveru se nezdařilo.

Zkontroluj následující:

  1. Zkontroluj stránku se stavem služby PlayStation™Network, jestli nedošlo k chybě sítě.
  2. Pokud služba PSN nevykazuje žádné potíže a přesto jsi obdržel chybové hlášení, byla tvoje IP adresa zablokována z důvodu aktivity, která poručuje podmínky služby a uživatelskou smlouvu služby PSN. 
  3. Příčinou této aktivity mohl být virus na zařízení připojeném k tvé domácí síti. Proveď kontrolu přítomnosti virů u všech připojených zařízení.
  4. Pokud potřebuješ další informace, kontaktuj svého poskytovatele internetového připojení. Tvému poskytovateli internetového připojení jsme již poskytli podrobné informace. 
  5. Jakmile bude problém vyřešen, bude tobě přiřazená IP adresa automaticky odblokována.

Potřebuješ pomoci? 

Kontaktuj naše specialisty podpory