Jak vyřešit chybu NW-31246-6

Nastavení DNS jsou neplatná.

  1. Restartuj konzoli PlayStation®4, abys obnovil připojení k síti.
  2. Přejdi do nabídky Nastavení > Síť > Test připojení k internetu.
  3. Pokud jsi při nastavování konzole PS4® v nabídce Nastavení adresy IP nebo Nastavení DNS vybral možnost Ručně, ujisti se, že jsou správně nastavené hodnoty Primárního DNS a Sekundárního DNS.

    V ostatních případech systém možná nezískal adresu IP, nebo se mohla změnit nastavení DNS. Další pomoc ti poskytne tvůj poskytovatel připojení k internetu.

Potřebuješ pomoci? 

Kontaktuj naše specialisty podpory