Jak vyřešit chybu CE-36329-3

Došlo k chybě systémového softwaru.

  1. V nabídce Nastavení > Aktualizace systémového softwaru ověř, že máš nainstalovanou nejnovější verzi systémového softwaru. Systém se poté restartuje.
  2. Pokud se nemůžeš dostat do nabídky Nastavení, aktualizuj systémový software prostřednictvím možnosti 3 bezpečného režimu.
  3. Jestliže k chybě dojde znovu, zazálohuj si uložená data a inicializuj systém konzole PlayStation®4 prostřednictvím nabídky Nastavení > Inicializace > Inicializovat systém PS4 nebo prostřednictvím možnosti 6 bezpečného režimu.
  4. Jestliže chyba přetrvává, obrať se na podporu PlayStation.

Potřebuješ pomoci? 

Kontaktuj naše specialisty podpory