NP-34924-2

Není možné zkontrolovat nejnovější aktualizace pro tuto aplikaci. Připojení k síti může být nestabilní.

 1. Zkontroluj připojení k síti.
  • Zkontroluj stav připojení v nabídce Nastavení > Síť > Test připojení k internetu.
  • Restartuj svůj systém PlayStation 4.
  • Resetuj připojení k místní síti vypnutím modemu nebo routeru. Před jeho zapnutím počkej 5 minut.
  • Aktualizuj firmware svého routeru.  V případě potřeby požádej o pomoc výrobce svého routeru nebo poskytovatele internetových služeb (ISP).  
  • Pokud používáš připojení Wi-Fi, umísti router do blízkosti konzole PS4 a přesvědč se, že mezi nimi nejsou žádné překážky.
  • Pokud používáš konkrétní server DNS, přejdi do nabídky Nastavení > Síť > Konfigurovat připojení k internetu > Vlastní a změň nastavení DNS.
 2. Na domovské obrazovce označ aplikaci, stiskni tlačítko OPTIONS na svém ovladači a vyber možnost Vyhledat aktualizace.
 3. Pokud máš stále potíže, opakuj pokus později, příčinou může být příliš velký síťový provoz.

Potřebuješ pomoci? 

Kontaktuj naše specialisty podpory